StoryEditor

Co po śmierci współwłaściciela gruntu rolnego?

Pytanie: Jeden ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego zmarł w trakcie trwania postępowania o zniesienie współwłasności. Czy to postępowanie może się dalej toczyć?
14.11.2018., 12:11h
Odpowiedź: Śmierć jednego ze współwłaścicieli (ziemi, gospodarstwa czy ruchomości) powoduje konieczność zawieszenia trwającego postępowania o zniesienie współwłaścicieli do czasu ustalenia jego spadkobierców. Postępowanie takie nie może się bowiem toczyć, gdyż każda ze stron musi mieć zapewnione prawo udziału w postępowaniu. Sama konieczność zawieszenia postępowania wynika z treści art. 174 § 1 pkt 1) Kodeksu postępowania cywilnego.

Zawieszone postępowanie sąd podejmie, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w tym przypadku z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego, albo z chwilą ustanowienia na właściwej drodze kuratora spadku. Spadkobiercy, by móc uczestniczyć w postępowaniu, winni przeprowadzić postępowanie spadkowe, tj. podpisać u notariusza protokół poświadczenia dziedziczenia lub wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Akt notarialny poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu są wystarczającą podstawą do podjęcia zawieszonego postępowania.

as
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 14:06