Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy można żądać odszkodowania za zły siew?

Obrazek

Zamówiłem usługę siewu buraków. Usługa została wykonana źle, na skutek czego na części ziemi uzyskałem bardzo niski plon. Dodatkowo cukrownia obciążyła mnie karą umowną. Czy mogę żądać odszkodowania od wykonawcy usługi?

adw. Mikołaj Pomin5 maja 2021, 08:00

Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług w rolnictwie nie różni się od odpowiedzialności ciążącej na usługodawcach w innych branżach. Ze względu na specyfikę działalności rolniczej, błędy popełnione na początku, w trakcie wegetacji roślin mogą już być nie do naprawienia. Jakkolwiek wysokość plonu – czy to buraków, czy innych roślin, zależna jest od wielu czynników, przez nieprawidłowe zasiewy pozostałe warunki mogą już nie odgrywać żadnej roli. O tym jednak zdecydowanie lepiej wiedzą rolnicy niż prawnicy.

A co do prawnego aspektu omawianego problemu wyjaśnić należy, że w świetle obowiązujących przepisów usługodawca może odpowiadać wobec usługobiorcy za nienależyte wykonanie zobowiązania. W omawianym przypadku takim zobowiązaniem jest prawidłowe wykonanie siewu. Prawidłowe, czyli w taki sposób, by rośliny miały właściwe warunki do rozwoju. Czytelnik może domagać się od wykonawcy usługi odszkodowania, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

  • zawarta między nimi umowa nie wyłącza odpowiedzialności usługodawcy za szkody;
  • rolnik wykaże, że usługa nie została wykonana prawidłowo. Pomocne, a nawet niezbędne mogą się okazać oględziny uprawy przez rzeczoznawcę oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej;
  • nie zaistniały inne okoliczności powodujące mniejszy plon. Wśród takich okoliczności możemy wymienić warunki atmosferyczne (opady, susze, przymrozki etc.). W praktyce udowodnienie tej okoliczności może okazać się najtrudniejsze.


Spełnienie powyższych warunków pozwala przyjąć, że między działaniem bądź zaniechaniem usługodawcy i szkody w postaci mniejszego plonu istnieje związek przyczynowy. Na koniec wreszcie rolnik musi wykazać wysokość poniesionej szkody. Najczęściej ten element sprawia najwięcej problemów i decyduje o przegraniu sprawy odszkodowawczej. Podpowiedzieć zatem należy, że decydująca w tym zakresie może okazać się opinia właściwego rzeczoznawcy (biegłego). Jeszcze trzeba pamiętać o przedawnieniu, który w tym przypadku wynosi 3 lata, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Podsumowując, Czytelnik może – przy spełnieniu wszystkich opisanych warunków, żądać od usługodawcy zapłaty odszkodowania. Co do zasady obejmuje ono nie tylko straty poniesione w związku z usługą (wynagrodzenie za siew), ale również utracone korzyści (cenę, za którą sprzedane miały być buraki pomniejszone o koszty). W omawianym przypadku usługodawca odpowiada również za to, że rolnik został obciążony karami umownymi. Sprawy dotyczące odszkodowania są z reguły skomplikowane.

Adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)