StoryEditor

Czy można żądać odszkodowania za zły siew?

Zamówiłem usługę siewu buraków. Usługa została wykonana źle, na skutek czego na części ziemi uzyskałem bardzo niski plon. Dodatkowo cukrownia obciążyła mnie karą umowną. Czy mogę żądać odszkodowania od wykonawcy usługi?
04.05.2021., 12:05h

Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług w rolnictwie nie różni się od odpowiedzialności ciążącej na usługodawcach w innych branżach. Ze względu na specyfikę działalności rolniczej, błędy popełnione na początku, w trakcie wegetacji roślin mogą już być nie do naprawienia. Jakkolwiek wysokość plonu – czy to buraków, czy innych roślin, zależna jest od wielu czynników, przez nieprawidłowe zasiewy pozostałe warunki mogą już nie odgrywać żadnej roli. O tym jednak zdecydowanie lepiej wiedzą rolnicy niż prawnicy.

A co do prawnego aspektu omawianego problemu wyjaśnić należy, że w świetle obowiązujących przepisów usługodawca może odpowiadać wobec usługobiorcy za nienależyte wykonanie zobowiązania. W omawianym przypadku takim zobowiązaniem jest prawidłowe wykonanie siewu. Prawidłowe, czyli w taki sposób, by rośliny miały właściwe warunki do rozwoju. Czytelnik może domagać się od wykonawcy usługi odszkodowania, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

  • zawarta między nimi umowa nie wyłącza odpowiedzialności usługodawcy za szkody;
  • rolnik wykaże, że usługa nie została wykonana prawidłowo. Pomocne, a nawet ni...
Pozostało 60% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 23:51