StoryEditor

Czy pożyczka od rodziców jest opodatkowana?

Pytanie: Chciałbym pożyczyć od rodziców pieniądze na zakup samochodu do przewozu trzody. Czy taka pożyczka jest opodatkowana?
18.03.2020., 12:03h
Odpowiedź: Co do zasady pożyczka opodatkowana jest dwuprocentowym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 1 podpunkt b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2016 r., poz. 223), zwolnione są jednak pożyczki udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej z udziałem małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów – w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł.

Jak można uzyskać zwolnienie od podatku?

Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania pożyczki (nie dotyczy to umowy zawartej w formie aktu notarialnego) oraz udokumentować otrzymanie pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

adw. Mikołaj Pomin
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 18:58