StoryEditor

Jaka zaliczka na podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.?

KRUS informuje, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje stawki zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Czy zasady się zmieniły?
03.01.2024., 13:20h

KRUS podaje, że zasady wyliczeń nie zmieniły się od ubiegłego roku i dla przypomnienia od 1 stycznia 2024 r. pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy:

  • od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie).
  • od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł.

Czy można pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Jak informuje KRUS wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.

KRUS zwraca uwagę, że na wniosek emeryta/rencisty, można pomniejszyć zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł.

Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia), może złożyć oświadczenia o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (o ile nie zrobił tego w 2023 r.). Oświadczenia takie można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9% kwoty świadczenia.

Źródło: KRUS

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 05:33