StoryEditor

Dzierżawca zaorał łąkę, którą miał oddać

Pytanie: Oddałem w dzierżawę łąkę i dzierżawca miał ją oddać w takim samym stanie, ale ją zaorał. Czy można żądać od niego odszkodowania?
04.03.2019., 15:03h
Odpowiedź: O obowiązkach i uprawnieniach stron umowy dzierżawy w pierwszej kolejności rozstrzyga jej treść. Tam należy zatem szukać wskazówek co do tego, w jakim stanie została nieruchomość wydana, na jaki cel została wydzierżawiona oraz w jakim stanie winna zostać zwrócona. Jeżeli umowa nie zawiera powyższych postanowień, decydujące są ustalenia ustne między stronami, o ile w ogóle takie miały miejsce i są możliwe do odtworzenia. W ostateczności zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 696 stanowi, że dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Jest on również zobowiązany do zachowania rzeczy w niezmienionym stanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu rzeczy lub jej wydanie w stanie nieodpowiadającym właściwej gospodarce, o ile wykaże, że w czasie trwania całej umowy wykonywał należycie swoje obowiązki i dbał o rzecz. Z kolei, zgodnie z art. 707, po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinie...
Pozostało 49% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 01:22