StoryEditor

Jak uregulować fakturę?

Pytanie: Firma budowlana wybudowała u mnie w gospodarstwie szambo. Do dziś wykonawca nie przysłał mi faktury za część zakupionych materiałów i dlatego za nie dotąd nie zapłaciłem. Kilkakrotnie prosiłem o faktury, jednak bezskutecznie. Czy w związku z tym wykonawca może naliczać odsetki od niezapłaconej należności?
16.10.2016., 11:10h

Odpowiedź: Sytuacja opisana przez Czytelnika jest nietypowa, bowiem zazwyczaj to sprzedawcy lub wykonawcy domagają się zapłaty za sprzedane towary czy usługi. Tym razem, to nabywca nie otrzymał faktury, a sprzedawca nie wskazał ani kwoty należności, ani terminu jej zapłaty.

Oczywistym jest, że w tej sytuacji sprzedawca nie może domagać się od nabywcy odsetek za zwłokę, bowiem nie został określony termin, kiedy świadczenie winno zostać spełnione i w jakiej miało być ono wysokości. Ostatecznie takie zobowiązanie może uleć przedawnieniu, jeśli przez trzy lata od zakończenia prac czy dostawy towaru sprzedawca nie podejmie żadnych czynności, by swe wynagrodzenie otrzymać.

Aby jednak nabywca pozostał spokojny co do swej sytuacji, winien wezwać sprzedawcę do doręczenia faktury VAT ze wskazaniem terminu zapłaty. Jeśli ten w wyznaczonym terminie nie spełni żądania, nabywca ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wpłacenie świadczenia do depozytu sądowego, przy czym jeśli wysokość należności nie została sprecyzowana, nabywca sam może wskazać, jaka jego zdaniem jest należna. Wpłacenie świadczenia do depozytu sądowe...

Pozostało 13% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 12:55