StoryEditor

Komu należą się dopłaty bezpośrednie po zmarłym członku rodziny?

Pytanie: Wuj zmarł po złożeniu wniosku o dopłaty, ale przed wydaniem w tej sprawie decyzji. Czy jego spadkobiercom przysługują te dopłaty?
21.02.2020., 17:02h
Odpowiedź: Przepisy art. 27 ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2018 r., poz. 1312 t.j.) regulują problem sukcesji dopłat w ramach systemu w przypadku śmierci rolnika.

Z punktu widzenia zadanego pytania istotna jest chwila śmierci rolnika. Zgodnie z przywołanym art. 27, w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie, płatności bezpośrednie przysługują spadkobiercy, jeśli grunty objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek i spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

W przypadku spełnienia powyższych kryteriów spadkobierca rolnika winien złożyć wniosek w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika) i wstępuje do toczącego się postępowania na jego miejsce. Do wniosku załączyć należy prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku, gd...
Pozostało 47% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. lipiec 2024 04:06