Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odszkodowanie za wyrwę w drodze

Obrazek

Pytanie: Wiosną tego roku wjechałem w dużą, nieoznakowaną wyrwę w drodze należącej do gminy. W wyniku zdarzenia zniszczyłem dwa koła, zawieszenie oraz próg. Kto jest podmiotem właściwym do naprawienia szkody? W jaki sposób mam dochodzić swoich roszczeń?

adw. Mikołaj Pomin18 stycznia 2018, 09:48

Odpowiedź: Szkody spowodowane złym stanem dróg oraz ich złym oznakowaniem są dość częstym przedmiotem spraw sądowych. Praktyka sądowa wykształciła już sposób postępowania w takich sprawach. Na wstępie jednak należy podkreślić, że w przypadku tego typu szkód komunikacyjnych bezpieczniej jest wezwać policję, by udokumentowała zdarzenie. Nie jest to wymóg, jednak w praktyce ułatwia to udowodnienie, że takie zdarzenie w ogóle miało miejsce.
Do utrzymania drogi publicznej gminnej zobowiązana jest dana gmina. To przeciw niej kierować należy roszczenie odszkodowawcze. Roszczenie to oparte jest na treści art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę odpowiada osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu art. 415 kc jest zarówno działanie, jak i zaniechanie.

Czyn sprawcy musi również charakteryzować się obiektywną bezprawnością, czyli niezgodnością z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. W omawianym przypadku zaniedbanie (zaniechanie) obowiązku utrzymania drogi w należytym stanie stanowi podstawę faktyczną odpowiedzialności zarządcy drogi.

W trakcie postępowania sądowego gmina ma prawo wezwać do udziału w sprawie towarzystwo ubezpieczeń, z którym zawarło umowę ubezpieczenia tego typu szkód. Należy pamiętać, że w trakcie procesu poszkodowany winien wykazać nie tylko samo zdarzenie, ale również wysokość szkody. W tym celu konieczne jest złożenie przed sądem wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny motoryzacji, który wyliczy poniesioną szkodę.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)