Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Podatek od zasiedzenia

Obrazek

Pytanie: Czy od nabycia w drodze zasiedzenia należy zapłacić podatek?

adw. Mikołaj Pomin15 listopada 2016, 13:22

Odpowiedź: Samo nabycie własności przez zasiedzenie jest z reguły nabyciem nieodpłatnym, jeśli nie liczyć kosztów postępowania (opłaty od wniosku o zasiedzenie, opłat sądowych za dokonanie wpisu w księdze wieczyste oraz kosztów pełnomocnika). Nie oznacza to jednak, że na nabywcy nie ciąży żaden obowiązek związany z nabyciem.

Podobnie jak nabycie w drodze dziedziczenia i darowizny, nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu.

Wysokość podatku określa ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. DzU z 2016 r., poz. 2005). Zgodnie z treścią jej art. 15 ust. 2 nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)