Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony

Obrazek

Pytanie: Czy pozwolenie wodnoprawne musi być wydawane na określony czas? Czy aby je przedłużyć, za każdym razem trzeba przedłożyć ponownie operat wodnoprawny?

adw. Mikołaj Pomin15 stycznia 2018, 10:36

Odpowiedź: Pozwolenie wodnoprawne jest szczególnym rodzajem decyzji administracyjnej, wydawanej na podstawie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. (DzU z 2015 r., poz. 469). Zgodnie z treścią art. 122 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na szczególne korzystanie z wód, regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, wykonanie urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Artykuł 127 wskazanej ustawy stanowi wprost, że pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji na czas określony i to nie dłuższy niż 4, 5, 10 bądź 20 lat (w zależności od celu). Decyzja ta wydawana jest przez odpowiedniego starostę (w pewnych przypadkach również marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu) na wniosek (nie z urzędu) i po przedstawieniu stosownych, wymaganych dokumentów. Jednym z nich jest operat wodnoprawny. Jest to rodzaj dokumentu, zawierający część opisową i graficzną, opisujący szczegółowo planowany sposób korzystania z wód. Operat taki jest w każdym przypadku (również w przypadku wystąpienia o kolejną decyzję) wymagany do wydania pozwolenia wodnoprawnego.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)