Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Prawo rolne: Śmierć rolnika a obowiązki spadkobierców #7

Obrazek
Przepadek roszczeń, utrata majątku, długi – to może być rezultatem zaniedbania obowiązków związanych z uregulowaniem spraw spadkowych po śmierci członka rodziny.
adw. Mikołaj Pomin1 sierpnia 2020, 09:00
Często zgłaszają się do nas Czytelnicy, którzy dowiedzieli się, że odziedziczyli długi i muszą je spłacać. Inni informują, że nie zdążyli na czas złożyć wniosku i przepadły im dopłaty. Przykładem może być młody rolnik z Mazowsza, który po śmierci ojca nabył po nim kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo. Jak jedyny spadkobierca stał się wyłącznym właścicielem ziemi, jednak nie dopełnił formalności związanych z uzyskaniem potwierdzenia nabycia spadku. W rezultacie sąd prowadzący księgi wieczyste dla gospodarstwa najpierw wezwał go do uregulowania stanu prawnego, czyli ujawnienia siebie w księgach jako właściciela. A ponieważ rolnik nie spełnił obowiązku w terminie, nałożył na niego kilkaset złotych grzywny. To niestety nie jedyne konsekwencje zaniedbania.

Z przekazanych informacji wynika, że ojciec zmarł po doręczeniu mu decyzji przyznającej płatności obszarowe. Spadkobierca mógł zatem wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wypłatę przyznanych środków. Winien był złożyć w tym celu wniosek wraz z prawomocnym postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku bądź zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Wniosek ten należało złożyć w terminie 14 dni od otrzymania tych dokumentów, ale nie później, niż 6 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu dopłat. Po tym czasie decyzja o przyznaniu płatności wygasa.

Jeżeli zatem nasz czytelnik nie zdążył wystąpić z wnioskiem, przyznane jego ojcu dopłaty najprawdopodobniej przepadły. Na podstawie tego przykładu można stwierdzić, jak ważne jest dopilnowanie formalności związanych z dziedziczeniem. W razie wątpliwości, kiedy i od czego warto zasięgnąć porady adwokata. 

Adwokat Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)