StoryEditor

Przy azbeście uważaj na sąsiada!

Wszystkie podmioty, na których życie lub zdrowie wpływać mogą działania posiadacza odpadów oraz ich składowanie mają interes prawny w nakazaniu ich usunięcia – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 24 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Go 118/20).
15.07.2020., 17:07h
Burmistrz jednego z miast umorzył postępowanie o nałożenie na jednego z mieszkańców obowiązku niezwłocznego usunięcia odpadów w postaci eternitu z jego nieruchomości. Od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) odwołał się sąsiad mieszkańca.

Argumentował, że władze należycie nie sprawdziły, czy faktycznie usunięto azbest z posesji, jak zapewnił jej właściciel. Podkreślił, że nadal znajduje się na niej azbest, tylko jest zakopany.
SKO umorzyło postępowanie, uzasadniając, że sąsiadowi nie przysługuje prawo do odwołania, bo nie jest stroną w sprawie. Jest nią jedynie właściciel posesji i gmina, a rozstrzygnięcie dotyczy tylko posiadacza odpadów.

Kolegium uzasadniało, że gdyby nawet skorzystać z ogólnej definicji strony, zgodnie z którą jest nią każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie – sąsiad występuje tu nadal wyłącznie w charakterze orędownika interesu publicznego, który nie jest oparty na konkretnej normie administracyjnego prawa materialnego, o czym mówi Kodeks postępowania administracyjnego.

Sąsiad odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA w Gorzowie w orzec...
Pozostało 42% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 22:41