StoryEditor

Renta rodzinna po ślubie

Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana?
24.01.2018., 15:01h
Zgodnie z art. 68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2016 r. poz. 887 ze zm.), do którego odsyła art. 29 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r. poz. 2336)
1.    Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
a)    do ukończenia 16 lat,
b)    do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia, albo
c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt a i b lub b.
2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Podstawą do przyznania i wypłaty renty rodzinnej jest zaświadczenie potwierdzające fakt nauki w szkole z podaniem daty rozpoczęcia i daty programowego ukończenia nauki. Natomiast prawo do renty rodzinnej nie zależy od tego, czy uprawnieni do jej pobierania pozostają w stanie wolnym, czy też zawarli związek małżeński. ...
Pozostało 19% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 06:20