Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Składkowy absurd na linii: KRUS - ZUS?

Obrazek

Rolnikom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy opłacili lub opłacą składki w KRUS przez 25 lat, finansowo nie kalkuluje się pozostawanie w rolniczej Kasie przez dalsze lata, jeśli myślą o wyższej emeryturze.

Andrzej Sawa28 lipca 2018, 10:26
W trakcie mojego cyklicznego, telefonicznego dyżuru w redakcji, coraz częściej jestem pytana przez Czytelników, ostatnio głównie przez mężczyzn (ubezpieczonych rolników), urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a szczególnie w latach 1963–1973 o ich przyszłe emerytury rolnicze. Mówiąc wprost – dociekają oni, czy ma sens dalsze opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, mają wątpliwości, czy w przyszłości nabędą prawa do emerytury rolniczej.

Dzwonią telefony

Ostatnimi moimi telefonicznymi rozmówcami byli rolnicy-mężczyźni, którzy przez wiele lat byli zatrudnieni (ubezpieczeni w ZUS), a potem sytuacja życiowa z uwagi na brak pracy zmusiła ich do ubezpieczenia się w KRUS. Trafiają się też rolnicy, którzy nie tylko nie nabyli prawa do emerytury rolniczej, ale ZUS dodatkowo do przyznanej emerytury rolniczej odmówił im zwiększenia za lata ubezpieczenia społecznego rolników. Czują się więc oszukani i pokrzywdzeni przez ustawodawcę. Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS przez 15 albo i 20 lat – ich zdaniem – idzie na marne, a wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytający rolnicy są już świadomi, że w świetle przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm.), aby nabyć prawo do emerytury rolniczej muszą spełnić dwa warunki łącznie, tj. osiągnąć wiek emerytalny dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet 60 lat i legitymować się co najmniej 25-letnim podleganiem wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników, a więc w KRUS (jako urodzonym po 31 grudnia 1948 r. nie zalicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu tj. w ZUS). Oto przykłady realnych sytuacji, w jakich znaleźli się tylko niektórzy z nich.

Więcej w sierpniowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 50.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)