StoryEditor

Ubój na użytek własny – co musisz wiedzieć?

Rolnicy posiadający zwierzęta często zastanawiają się czy mogą legalnie przeprowadzić ubój zwierzęcia na użytek własny? Gdzie powinni to zgłosić? Jakie obowiązki ciążą na rolniku? Jakie są konsekwencje i kary za nieprzestrzeganie przepisów?
19.01.2024., 12:23h

Posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny. Dopuszczalny jest ubój na terenie gospodarstwa bydła do dwunastego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zwierzęta muszą być zdrowe. Natomiast jeśli były leczone, musi upłynąć okres karencji określony dla użytego produktu leczniczego. Dopuszczony jest także ubój zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego konieczny jest jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan. W przypadku mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, rolnik ma obowiązek poddać je badaniu na obecność włośni.

Kogo i kiedy trzeba powiadomić o uboju zwierząt na własny użytek?

Zamiar przystąpienia do uboju na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa na własny użytek trzeba zasygnalizować u powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju. Zgłoszenie takie trzeba wykonać na co najmniej 48 godzin przed dokonaniem uboju. Zgłoszenia dokonuje:

  • posiadacz zwierząt - jeśli ubój odbędzie się na terenie gospodarstwa, z którego pochodzą zwierzęta, lub
  • podmiot prowadzący inne gospodarstwo - jeśli ubój będzie dokonywany w innym gospodarstwie, niż to w którym zwierzęta były utrzymywane.

Ubój na własny użytek bydła, owiec, kóz i świń podlega też obowiązkowi zgłoszenia do kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O czym należy pamiętać?

Zwierzęta, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, ubijane na własny użytek muszą być prawidłowo zidentyfikowane. Co istotne, pozyskane w wyniku uboju mięso może być przeznaczone wyłącznie na użytek własny. Nie może być ono natomiast sprzedawane ani nieodpłatnie przekazane osobom trzecim. Na posiadaczu zwierzęcia, który dokonał uboju w gospodarstwie ciąży również obowiązek zagospodarowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) pochodzącego z uboju. 

Jakie kwalifikacje musi posiadać rolnik?

Osoba przeprowadzająca ubój zwierzęcia na własny użytek musi posiadać ku temu stosowne kwalifikacje. Ubój musi odbywać się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt -ma to na celu zminimalizowanie ich cierpienia. Uboju na użytek własny może dokonywać osoba (także właściciel zwierząt) posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentem.

Co grozi za dokonanie uboju przez osobę nie posiadającą kwalifikacji?

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii nakłada karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej lub mandatu karnego. Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wynosi:

  • od 100 zł do 2000 zł – w przypadku niespełnienia wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny,
  • od 1000 zł do 5000 zł – w przypadku wprowadzenia na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny.

Agata Stachowiak

/Księgowa Rolnika/

Fot: Canva

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 19:31