Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Uregulowanie stanu prawnego działki

Obrazek

Pytanie: Podczas przekazywania gospodarstwa rolnego w 1980 r. przez mojego dziadka mojemu ojcu pominięto jedną działkę. Czy można to uregulować prawnie tak, by mój ojciec był ujawnionym właścicielem tej działki?

Andrzej Sawa28 lipca 2017, 09:50
Odpowiedź: Z przesłanego pytania nie wynika, jaki jest stan prawny działki i z jakich względów działka została pominięta w akcie notarialnym. Podobne sytuacje, tj. pominięcie w akcie notarialnym przeniesienia własności gospodarstwa określonych działek zdarzały się w przeszłości. Wynikało to czasem z zaniedbania państwowego biura notarialnego, stron umowy, a czasem ze zwykłego braku dokumentów lub nieujawnienia danej działki w rejestrze gruntów czy księdze wieczystej. Nawet jednak taką sytuację można uregulować zgodnie z prawem.

Istnieją dwa sposoby uregulowania stanu prawnego takiej nieruchomości. Przyjęcie określonego rozwiązania uzależnione jest jednak od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od tego, czy darczyńca żyje, czy przeprowadzono postępowania spadkowe, ilu jest ewentualnych spadkobierców itp.

Jeśli przyjąć, że darczyńca żyje, najprostszym rozwiązaniem jest sporządzenie dodatkowej umowy darowizny, na podstawie której przekazana zostanie „zagubiona” działka.

Sytuacja będzie bardziej skomplikowana, jeśli darczyńca zmarł. Wtedy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego i ustalenie kręgu spadkobierców. Obdarowany, o ile jest jednym ze spadkobierców, będzie mógł z kolei porozumieć się z pozostałymi spadkobiercami w celu przeprowadzenia działu spadku, na podstawie którego – odpłatnie lub po dokonaniu spłat, uzyska prawo własności owej działki. Ostatecznie, jeżeli obdarowany nie dojdzie do porozumienia ze spadkobiercami, będzie mógł wnieść do sądu sprawę o ustalenie, że nabył własność spornej działki w drodze zasiedzenia.

Podkreślić należy, że w każdym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, bowiem bez tego ani dział spadku ani sprawa o zasiedzenie nie mogą zostać przeprowadzone. Sytuacja dodatkowo może się skomplikować, gdy dla danej działki nie ma żadnych dokumentów, zarówno w ewidencji gruntów, jak i księdze wieczystej.

Uregulowanie stanu prawnego wymagało będzie wtedy, w pierwszej kolejności ujawnienia działki w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Dopiero po jej ujawnieniu możliwe będzie uregulowanie stanu prawnego. Koszty ewentualnego uregulowania stanu prawnego zależą również od stanu faktycznego danego przypadku. Opłata sądowa postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, to kwota 50 zł, opłata sądowa działu spadku 1000 zł, natomiast o zasiedzenie − 2000 zł. Opłaty te mogą wzrosnąć o koszty ewentualnych biegłych sądowych, ogłoszeń, pełnomocników itp.

Fot. Walerowska


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)