StoryEditor

Uregulowanie stanu prawnego działki

Pytanie: Podczas przekazywania gospodarstwa rolnego w 1980 r. przez mojego dziadka mojemu ojcu pominięto jedną działkę. Czy można to uregulować prawnie tak, by mój ojciec był ujawnionym właścicielem tej działki?
28.07.2017., 09:07h
Odpowiedź: Z przesłanego pytania nie wynika, jaki jest stan prawny działki i z jakich względów działka została pominięta w akcie notarialnym. Podobne sytuacje, tj. pominięcie w akcie notarialnym przeniesienia własności gospodarstwa określonych działek zdarzały się w przeszłości. Wynikało to czasem z zaniedbania państwowego biura notarialnego, stron umowy, a czasem ze zwykłego braku dokumentów lub nieujawnienia danej działki w rejestrze gruntów czy księdze wieczystej. Nawet jednak taką sytuację można uregulować zgodnie z prawem.

Istnieją dwa sposoby uregulowania stanu prawnego takiej nieruchomości. Przyjęcie określonego rozwiązania uzależnione jest jednak od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od tego, czy darczyńca żyje, czy przeprowadzono postępowania spadkowe, ilu jest ewentualnych spadkobierców itp.

Jeśli przyjąć, że darczyńca żyje, najprostszym rozwiązaniem jest sporządzenie dodatkowej umowy darowizny, na podstawie której przekazana zostanie „zagubiona” działka.

Sytuacja będzie bardziej skomplikowana, jeśli darczyńca zmarł. Wtedy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego i ustalenie kręgu spadk...
Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 18:27