Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zakup pola bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Obrazek

Kupno pola o powierzchni mniejszej niż 1 hektar może być wolne od podatku, jeżeli w trakcie transakcji było one częścią gospodarstwa rolnego prowadzonego przez sprzedawcę i powiększy gospodarstwo kupującego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 11 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Go 237/18).

Andrzej Sawa30 października 2018, 17:25
Rolnik zamierzał powiększyć swoje gospodarstwo o dwie działki o powierzchni 73 ary, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego sprzedawcy. Jego zdaniem nie miał obowiązku zapłacić z tego tytułu 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przywołał bowiem art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2017 r., poz. 1150 ze zm.). Wynika z niego, że wolna jest od tego podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Aby to było możliwe, muszą być jeszcze dochowane inne warunki – w wyniku sprzedaży powinno być utworzone lub powiększone gospodarstwo nie mniejsze niż 11 ha oraz nie większe niż 300 ha, a także – kupujący powinien prowadzić gospodarstwo co najmniej przez 5 lat od zawarcia transakcji.

Rolnik zaznaczał, że obydwa wymienione warunki spełni, bo swoje gospodarstwo powiększy do 12 ha i będzie je prowadził przynajmniej przez najbliższe 5 lat. W tej sprawie złożył pismo do Krajowej Informacji Skarbowej. Jej dyrektor odpowiedział mu odmownie. Powołał się na art. 9 ust. 2 ustawy o PCC, który daje preferencję podatkową tylko przy zakupie ziemi stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Wynika z niego, że takie gospodarstwo (gospodarstwo zbywcy – red.) musi mieć powierzchnię większą niż 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. Tutaj rolnik chce kupić mniejsze działki, których ogólna powierzchnia jest mniejsza niż 1 ha. Dyrektor wyciągnął więc wniosek, że kupujący musi zapłacić 2% wartości transakcji.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Sąd stwierdził, że dla celów zwolnienia podatkowego istotne jest sprawdzenie statusu gruntów z punktu widzenia ich sprzedawcy, a nie nabywcy. Tutaj niewątpliwie w chwili sprzedaży grunty te wchodziłyby w skład gospodarstwa sprzedawcy – mogą więc być zwolnione z tej daniny, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki tej preferencji – uznał WSA.
as
Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)