StoryEditor

Źle naliczona ulga w podatku rolnym

Pytanie: Dwa lata temu urząd gminy naliczył mi ulgę w podatku rolnym. Ostatnio dostałam informacje z urzędu, że ulga została źle naliczona i urząd wydał nową decyzję zmieniającą poprzednią. Czy urząd może zmienić swoją decyzję po dwóch latach?
26.02.2019., 16:02h
Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada wynikająca z art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego − zasada trwałości decyzji administracyjnych. W uproszczeniu oznacza to, że ostateczne decyzje administracyjne mogą zostać uchylone, zmienione lub unieważnione wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie i jedynie z ważnych przyczyn. Dodatkowo, jedynie w wyjątkowych przypadkach wzruszenie ostatecznej decyzji nie jest ograniczone czasowo.

Z przytoczonego pytania nie wynika, z jakich przyczyn decyzja ustalająca wysokość ulgi w podatku rolnym została zmieniona oraz na podstawie którego z przepisów. Generalnie jednak wskazać należy, że ewentualna zmiana decyzji musi być poprzedzona wszczęciem postępowania administracyjnego, w toku którego strona może się wypowiedzieć w sprawie.
Art. 240 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2018 r., poz. 800) zawiera obszerny katalog okoliczności, które uzasadniają wznowienie postępowania administracyjnego. Każde rozstrzygnięcie w toku postępowania wznowieniowego, w tym również ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, może zostać zaskarżone przez strony i poddane ocenie organu wyższ...
Pozostało 32% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 15:28