Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwolnienie z czynszu przy odłogu

Obrazek

Pytanie: Zamierzam przystąpić do przetargu na dzierżawę ziemi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która od co najmniej czterech lat jest odłogowana. Czy istnieje możliwość czasowego niepłacenia czynszu w przypadku wydzierżawienia takiej ziemi?

adw. Mikołaj Pomin23 października 2019, 11:11
Zasadą jest, że dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego za nieruchomość, z której korzysta. Art. 40 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. DzU z 2019 r., poz. 817 t.j.) wprowadza jednak wyjątek od tej zasady. Zgodnie z § 1 tego artykułu, nie pobiera się czynszu za użytki rolne klasy VI.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ANR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie:
  • w okresie pierwszych trzech lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy;
  • na okres nie dłuższy niż pięć lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że istnieje możliwość zwolnienia z czynszu dzierżawnego ziemi, którą zainteresowany jest Czytelnik. Możliwość ta nie oznacza jednak, że KOWR takie zwolnienie w omawianej sprawie zastosuje. Sugeruję zatem sprawdzenie ogłoszenia o przetargu lub skontaktowanie się z oddziałem KOWR organizującym przetarg w celu ustalenia możliwości zastosowania wskazanego zwolnienia.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)