Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>

1,5 mln zł przekazane na konta hodowców, którzy zaprzestali produkcji świń z powodu ASF

Obrazek

Od 7 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników, którzy w związku z wirusem ASF i obowiązującym zakazem utrzymywania świń, zrezygnowali z produkcji. Nabór wniosków ma charakter ciągły, co oznacza, że nie został wyznaczony termin końcowy. Aktualnie ARiMR poinformowała o wypłaceniu rolnikom 1,5 mln zł.

Justyna Czupryniak25 sierpnia 2022, 22:00

Ile wynosi stawka dofinansowania i jak ją obliczyć?

W porównaniu do ubiegłego roku stawka dopłaty wzrosła o 0,64 zł i wynosi 1zł. Schemat, pozwalający na wyliczenie stawki jest prosty. Kwotę dopłaty – 1 zł – należy pomnożyć przez średnią roczną liczbę świń (liczba ta nie może przekraczać 200 szt.), a następnie otrzymany wynik trzeba pomnożyć dodatkowo przez liczbę dni, w których obowiązywał zakaz produkcji w danym roku kalendarzowym.

Którzy hodowcy mogą ubiegać się o wsparcie?

Dofinansowanie dla hodowców, którzy zaprzestali produkcji świń z powodu ASF, jest dedykowane rolnikom, którzy:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • zaprzestali produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Ile pieniędzy ARiMR przekazało rolnikom i w jaki sposób składać wnioski?

W trwającym dotychczas naborze ARiMR rozpatrzyło 367 wniosków, a łączna kwota, która została obliczona, oscyluje w granicach 2,2 mln zł.

Wypełnione wnioski można składać:

  • osobiście w formie pisemnej,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP w formie elektornicznej.

Do 24 sierpnia 2022 r. ARiMR wypłaciła 1,5 mln zł.

oprac. jcz
fot. SierszenskaPicture of the author
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)