Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Jak obliczyć normę siewu?

Obrazek

Przed próbą kręconą siewnika konieczne jest ustalenie ilości wysiewu nasion. Pod uwagę bierzemy aż sześć czynników; zakładaną obsadę, MTN, kiełkowanie, czystość, stanowisko i poślizg koła. Jak obliczyć normę siewu?

7 marca 2023, 08:00
Ilość wysiewu nasion strączkowych zależy od sześciu czynników:
 • obsady (O),
 • masy tysiąca nasion (MTN),
 • zdolności kiełkowania (ZK),
 • czystości (CZ),
 • zmienności stanowiska (WZS),
 • poślizgu koła (P).
Oblicza się ją na podstawie wzoru:Obsada (O) to docelowa liczba roślin, jakie mają rosnąć na każdym metrze kwadratowym.

Jak obliczyć masę tysiąca nasion? 


Masa tysiąca nasion
(MTN) jest wartością ustalaną laboratoryjnie. Można ją najczęściej znaleźć na etykiecie kwalifikowanego materiału siewnego. Jeżeli chcemy sprawdzić to lub korzystamy z własnych nasion w ramach odstępstwa rolnego, można zbadać MTN.
W tym celu pobiera się próbkę nasion i liczy z niej 3 x po 300 sztuk. Następnie nasiona waży się na precyzyjnej wadze z czułością do co najmniej 0,1 g. Każdy pomiar dzielimy przez 0,3. Wynik trzech pomiarów uśredniamy i otrzymujemy MTN. Można też liczyć 2 x po 500 nasion. Wówczas odczyt z wagi dzielimy przez 0,5 i wyniki także uśredniamy.

Zdolność kiełkowania (ZK) jest wartością ustalaną laboratoryjnie. Informacje o tym można znaleźć w dokumentacji kwalifikatu. Można zrobić także próbę kiełkowania na wilgotnej ligninie w kuwecie. Do wzoru stosujemy wartość wyrażoną w procentach. Do siewu wykorzystuje się nasiona o zdolności kiełkowania powyżej 80%.

Czystość (CZ) oznacza procent zdrowych nasion w próbce. Informacja o tym jest w dokumentacji kwalifikatu lub ustala się ją laboratoryjnie. W tym celu ważymy 100 g nasion i przeglądamy je, odrzucając połówki, nasiona niewykształcone, zanieczyszczenia, nasiona chwastów lub innych gatunków. Czyste nasiona ponownie ważymy i otrzymana wartość oznacza procent czystości.

Ile wynosi współczynnik zmienności stanowiska i poślizgu?


Współczynnik zmienności stanowiska
(WZS) przyjmuje się jako poprawkę do ustalenia właściwych wchodów. Wynosi on:
 • 1 – jeżeli spełnione są następujące kryteria:
  • kwalifikowany materiał siewny,
  • właściwy termin siewu,
  • zaprawienie nasion fungicydem,
  • gleba odpowiedniej jakości dla danego gatunku,
  • prawidłowa uprawa przedsiewna,
  • dobra wilgotność gleby na głębokości umieszczania nasion,
  • brak mozaiki glebowej,
  • małe ryzyko szkodników glebowych;
 • 1,05 – jeden z ww. czynników nie jest spełniony.
 • 1,06 – 1,1 – co najmniej dwa czynniki odbiegają od ideału.
 • 1,11 -1,2 – trzy czynniki nie są spełnione lub dwa, ale jeden z nich w stopniu znacznym.
 • 1,21 – 1,25 – bardzo złe warunki podczas wschodów.
Poślizg (P) – to poprawka na wilgotność gleby podczas siewu, która wpływa na poślizg koła napędowego systemu dozującego nasiona. Współczynnik wynosi:
 • 1,03 – normalne warunki pracy.
 • 1,05 – gdy gleba jest bardzo wilgotna lub gleba gliniasta jest umiarkowanie wilgotna, lub zużyty jest bieżnik koła napędowego.

Na podstawie: 100 pytań o strączkowe


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)