Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Światowy rynek żywności ekologicznej

Obrazek

Obecnie aż w 181 krajach na całym świecie prowadzone jest rolnictwo ekologiczne. Świadczy to o tym, że jest to coraz bardziej popularny trend w rozwoju globalnego rolnictwa ekologicznego. Aktualnie w tym przoduje Oceania z wynikiem 35,9 mln ha.

Donata Kosicka5 listopada 2019, 13:33
Zgodnie z najnowszymi danymi, dotyczącymi rolnictwa ekologicznego liczba upraw i producentów ekologicznych wzrasta ustalając kolejny rekordowy poziom. W 2017 roku powierzchnia upraw ekologicznych na całym świecie wynosiła 69,8 mln ha użytków ekologicznych. Dla porównania, w 1999 roku rolnictwo ekologiczne zajmowało 11 mln ha na całym świecie.

Regionem o największej powierzchni upraw ekologicznych jest Oceania - 35,9 mln ha, co stanowi połowę ekologicznych użytków na świecie. W całej Europie uprawianych jest ok. 14,6 mln ha, a w Ameryce Łacińskiej 8 mln ha. Kolejne miejsce zajmuje Azja, gdzie uprawianych ekologicznie jest 6,1 mln ha, z kolei w Ameryce Północnej rolnictwo ekologiczne zajmuje 3,2 mln ha. Najmniej upraw ekologicznych jest w Afryce - 2,1 mln ha, co stanowi 3% ogólnoświatowego rolnictwa ekologicznego.

Krajem o największej powierzchni upraw ekologicznych jest Australia - 35,6 mln ha. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, gdzie ekorolnictwo obejmuje powierzchnię 3,4 mln ha. Natomiast trzecie miejsce należy do Chin. Tam ekologiczna uprawa zajmuje 3 mln ha. Blisko 16,8 mln ekologicznych gruntów rolnych, co stanowi jedną czwartą upraw ekologicznych, i ponad 87 procent producentów ekologicznych znajduje się w krajach rozwijających i na rynkach wschodzących.

Najwyższy wzrost ekologicznych gruntów rolnych w 2017, bo aż o + 8,5 mln ha odnotowano w Australii. Kolejnym krajem o dość dynamicznie rozwijającym się obszarze upraw ekologicznych są Chiny, gdzie powierzchnia ekoupraw wzrosła o ok. 742 tys. ha. Trzecie miejsce i wzrost powierzchni upraw ekologicznych o ok. 375 tys. ha należy do Argentyny. Nasz wschodni sąsiad - Rosja zwiększył areał upraw ekologicznych o 341 tys. ha. Niemcy z kolei odnotowali wzrost upraw ekologicznych o ok. 121 tys. ha.

W 2018 roku w Polsce łączna powierzchnia upraw ekologicznych wynosiła ok. 494 tys. ha i była o ok. 41 tys. ha mniejsza niż w roku 2016. W okresie konwersji, czyli przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne, znajdowało się wówczas ok. 121 tys. ha. A rolnicy po zakończonym okresie konwersji gospodarowali na ok. 363 tys. ha. Największą powierzchnią upraw ekologicznych, bo aż ok. 104 tys. ha, może poszczycić się województwo warmińsko-mazurskie, oraz województwo zachodniopomorskie, gdzie łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosi ok. 93 tys. ha. Najmniej użytków ekologicznych znajduje się w województwie śląskim - ok. 2,9 tys. ha i w województwie opolskim - ok. 3,5 tys. ha. Z kolei liczba producentów ekożywności w naszym kraju wynosi ok. 20,5 tys.

dkd


Picture of the author
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)