Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Warzywa>

ARR przyjmuje powiadomienia od producentów poszkodowanych rosyjskim embargo

Obrazek

W związku z komunikatem Komisji Europejskiej, dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw dla rolników poszkodowanych rosyjskim embargo oraz instrukcją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w oddziałach Agencji Rynku Rolnego we wszystkich województwach rolnicy mogą już składać stosowne powiadomienia.

20 sierpnia 2014, 12:22

W powiadomieniu wpisać należy m. in.: informacje dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego oraz powierzchni uprawy działów specjalnych produkcji rolnej, a także wypełnić oświadczenie o poddaniu się stosownych kontrolom. Sam formularz powiadomienie jest bardzo zbliżony do wniosku o dopłaty z tytułu zużycia materiału siewnego, więc rolnicy nie powinni mieć kłopotów z jego wypełnieniem.

Formularz powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Przypomnijmy, że KE przyznała Polsce pomoc na wypłatę odszkodowań rolnikom w związku z rosyjskim embargo na polskie owoce i warzywa w wysokości 125 mln euro. bczWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)