StoryEditor

Rekompensaty za przyoranie warzyw

W piątek wieczorem na stronie internetowej resortu rolnictwa opublikowano projekt instrukcji przeznaczonej dla rolników dotyczącej dokumentowania biodegradacji warzyw, których nie można sprzedać z powodu rosyjskiego embarga. Dokumentacja będzie niezbędna do uzyskania unijnej rekompensaty.
11.08.2014., 14:08h

Zgodnie z instrukcją producent warzyw, który ma zamiar wycofać z rynku określony produkt poprzez biodegradację, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie właściwy oddział Agencji Rynku Rolnego. Zniszczenie produktu musi być dokonane pod nadzorem służb ARR. Musi być sporządzony protokół potwierdzający przeprowadzenie biodegradacji, zawierający dane o ilości zniszczonych produktów i ich jakości, przy jednoczesnym wykazaniu, że były one przydatne do sprzedaży.
Również w piątek minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że w poniedziałek odbędzie się narada pod kierownictwem wiceministra Tadeusza Nalewajka z przedstawicielami izb rolniczych, urzędów wojewódzkich i szefów grup producenckich. Oczekiwane są szczegóły techniczne operacji, która ma być nadzorowana przez Agencję Rynku Rolnego.
Sawicki wskazał, że w związku z embargiem najpilniejsze jest rozwiązanie kwestii warzyw, które już dojrzały i nie można ich przetrzymać, czyli warzyw kapustnych i papryki.
Minister relacjonował, że podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami KE polska delegacja zasugerowała, aby wycofywanie z rynku takich produktów odbywało się przez biodegradację w gospodarstwach ich producentów w formie przyorywania zbiorów i zużycia ich jako nawozów organicznych.


kw

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 17:05