Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Współpraca reklamowa>

Modernizacja oświetlenia w kurnikach: oszczędności liczone w tysiącach

Obrazek

Warunki panujące w hali hodowli drobiu są specyficzne – w czasie cyklu produkcyjnego wnętrze należy oświetlać średnio przez 18 godzin w ciągu doby. Ważny jest jednak nie tylko czas doświetlania, ale także jakość światła. Chcielibyśmy zmniejszyć koszty zużycia energii - m.in. takie wytyczne, otrzymała od Pani Beaty, właścicielki Fermy Drobiu Ignaczak, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  Obecnie liczymy możliwe oszczędności po wykonanej modernizacji.

 

12 września 2022, 12:25

Polska jest znaczącym producentem i eksporterem drobiu w Europie, stąd nie dziwi obserwowany od kilku już lat stały wzrost produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju. W związku z tym hodowcy szukają sposobów na zwiększenie opłacalności prowadzonych działań. Ta wiąże się nie tylko z budową nowych obiektów hodowlanych, ale także z modernizacją już istniejących. Na przykładzie kompleksowej modernizacji oświetlenia kurników należących do Fermy Drobiu Ignaczak pokazujemy, ile można zaoszczędzić dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie oświetlenia.

Analiza biznesowa fermy drobiu

Ferma Drobiu Ignaczak, położona w woj. warmińsko-mazurskim, od kilkunastu lat zajmuje się hodowlą. Rocznie produkuje około 300 ton mięsa. Dotychczas w hali hodowli używała świetlówek fluoroscencyjnych. Zmiany na rynku cen energii elektrycznej spowodowały, że hodowca zdecydował się na wymianę oświetlenia na LED.

Łączna moc starego oświetlenia wynosiła 2,1 kW. Hala hodowli w czasie cyklu produkcyjnego jest oświetlana średnio przez 18 godzin w ciągu doby. Przed modernizacją zużycie energii na potrzeby oświetlenia wynosiło około 11 340 kWh rocznie. Jakie zmiany wprowadzono i ile zaoszczędzi hodowca dzięki wymianie oświetlenia?

Jakie zmiany wprowadzono?

Zastosowano oprawy przemysłowe o podwyższonym stopniu szczelności oraz przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze. Na wysokości montażu opraw (z powodu specyficznej dla hodowli drobiu cyrkulacji powietrza) temperatura wynosi ok. 50 st. Celsjusza. Wybrano oprawy emitujące światło o barwie 4000K, kompatybilne z systemami sterowania. Oprawy zostały zawieszone liniowo, w dwóch ciągach liniowych wzdłuż dłuższych ścian kurnika.

Czas montażu został dostosowany do bieżącej sytuacji w gospodarstwie, ponieważ wymiana musiała zostać przeprowadzona w przerwie pomiędzy cyklami hodowlanymi. Po dostawie i montażu opraw zostało przeprowadzone testowe uruchomienie oświetlenia. Sprawdzono działanie systemu sterującego, zweryfikowano natężenie światła oraz równomierność oświetlenia.

Ile zaoszczędził hodowca?

Po modernizacji, moc oświetlenia wyniosła 0,7 kW. Na skutek wymiany opraw spadek zużycia energii na potrzeby oświetlenia oszacowano na 3780 kWh rocznie. Oznacza to, że  dzięki modernizacji oświetlenia zużycie energii spadło o ok. 60% względem wyjściowych danych.

Nowe oświetlenie poprawiło też jakość światła – dostosowano odpowiednio luminację, poprawiono współczynnik oddawania barw (CRI) i wybrano temperaturę barwową. Dodatkowo podłączono je do systemu sterującego oświetleniem, który pozwala na równomierne pokrycie całej powierzchni światłem z dostosowaną barwą i natężeniem do aktualnego stadium rozwojowego kurcząt.

Jak przebiegały prace?

1.      Przeprowadzono audyt oświetleniowy (tj. zwymiarowano budynek, zinwentaryzowano stare oświetlenie, wykonano kalkulacje natężenia starego oświetlenia) i ustalono oczekiwania klienta, co do nowego oświetlenia.

2.      Zebrano oferty opraw od dostawców, a następnie, opracowano projekt nowego oświetlenia, który został przedłożony klientowi do akceptacji. Oferta obejmowała także kosztorys i prognozę efektywności energetycznej po modernizacji.

3.      Po zaakceptowaniu oferty przystąpiono do przygotowania umowy i jej realizacji.

4.      Zastosowano optymalne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą przeprowadzić modernizację bez angażowania dodatkowych środków, zmniejszyć zużycie energii i jej kosztów po spłacie nakładów. Co to oznacza? Oferta zakładała spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności w okresie 24 miesięcy. Dzięki temu klient na początku nie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu modernizacji klient spłaca inwestycję w ratach równych wysokości szacowanych oszczędności. Gwarancja na oprawy wynosi 5 lat.

Wymiana starego oświetlenia typu świetlówkowego lub HPS na LED nie tylko poprawiła jakość światła i dobrostanu zwierząt, ale także wygenerowała oszczędności wynikające ze zmniejszenia poboru mocy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o modernizacji oświetlenia od ekspertów wypełnij formularz.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)