StoryEditor

Brak tego zaświadczenia spowoduje brak ubezpieczenia!

  Złóż zaświadczeniu o rocznej kwocie granicznego podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej! Sprawdź kwotę graniczną i złóż dokument w KRUS!
26.05.2023., 15:05h

Dla zapominalskich zegar w KRUS tyka. Za kilka dni kończy się nabór wniosków! Jaka jest wysokość rocznej kwoty granicznej za 2022? 

31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r.

- Rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej – informuje KRUS.

Jaka jest wysokość rocznej kwoty granicznej?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje, że za 2022 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.723 zł.

- Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2023 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie – przestrzega KRUS.

Oprac. dkol/na podst. KRUS

Fot. archiwum PWR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 05:25