Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Certyfikaty węglowe – KE ustaliła szczegółowe zasady

Obrazek

Komisja Europejska przyjęła 30 listopada 2022 roku wniosek w sprawie ustanowienia pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram prawnych dla wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla.

Dominika Mulak3 stycznia 2023, 07:42

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Cztery kryteria QU.A.L.ITY proponowane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
 • Czy coraz bliżej nam do ogólnounijnego systemu certyfikacji praktyk rolniczych? 
 • O jakich rodzajach praktyk rolniczych myślą twórcy rozporządzenia unijnego?
Wniosek KE otwiera drogę do powstania w UE systemu obiektywnego certyfikowania praktyk, pozwalających na wychwytywanie dwutlenku węgla – także w rolnictwie – a to pozwala na generowanie tzw. zielonych certyfikatów i otwiera drogę do rynkowego obrotu nimi.
Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność procesu certyfikacji, we wniosku określono zasady niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku węgla, a także zasady uznawania systemów certyfikacji, które można wykorzystać do wykazania zgodności z ramami UE.

Aby zapewnić jakość i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, proponowane rozporządzenie ustanawia cztery kryteria QU.A.L.ITY:

 • Quantification – mierzalność: działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;
 • Additionality – dodatkowość: działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa;
 • Long-term storage – długotrwałe składowanie: certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia trwałego składowania;
 • Sustainability – zrównoważony charakter: działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna lub przyczyniać się do ich realizacji.

Coraz bliżej do ogólnounijnego systemu certyfikacji praktyk rolniczych? 

Przekładając wniosek KE na rolnicze realia można stwierdzić, że KE jest na dobrej drodze do ustanowienia ogólnounijnego systemu certyfikacji pewnego rodzaju praktyk rolniczych, prowadzących do trwałego wiązania CO2 w glebie, w zamian za ogólnie uznawane certyfikaty, które będą podlegały obrotowi rynkowemu, przynosząc rolnikom dodatkowe dochody gratyfikujące ich działania.
Wśród takich praktyk wymienia się:
 • rolnictwo regeneratywne,
 • zalesianie gruntów rolnych i innych,
 • prowadzenie upraw w systemach rolno-leśnych,
 • stosowanie międzyplonów, upraw okrywowych, upraw konserwujących (w tym uproszczonych systemów uprawy) i poprawa cech krajobrazu: ochrona gleb,
 • ograniczenie utraty gleby wskutek erozji i zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie na zdegradowanych gruntach ornych,
 • ukierunkowane przekształcanie gruntów uprawnych w grunty ugorowane lub obszarów odłogowanych w trwałe użytki zielone.
Wniosek ustawodawczy, który jest częścią pakietu „fit for 55” będzie wymagał teraz przyjęcia przez obu współprawodawców – Parlament Europejski i Radę – zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, co zajmie zapewne sporo czasu.


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)