StoryEditor

Dopłaty do zbóż 2024: Jak wypełnić wniosek do ARiMR? [INSTRUKCJA]

Wczoraj ruszyła pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, czyli dopłaty do zbóż. Jak wypełnić wniosek do ARiMR? Mamy dla Was instrukcję krok po kroku.
24.05.2024., 12:49h

Od 23 maja producenci rolni mogą składać wnioski o pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.  Wnioski przyjmowane są od 23 maja do 5 czerwca. W poprzednim artykule szczegółowo opisywaliśmy warunki, stawki i terminy składania wniosku.

Jak pobrać wzór wniosku o dopłaty do zbóż?

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniony został już druk wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wniosek możesz pobrać TUTAJ.

image

Ceny zbóż kolejny tydzień do góry, które zboża drożeją najbardziej?

Instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty do zbóż

Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek krok po kroku, aby uniknąć wezwania z Agencji:

I.    CEL ZŁOŻENIA

Zaznaczamy w tym miejscu kwadrat „złożenie wniosku”.

II.    NUMER IDENTYFIKACYJNY

Producent rolny podaje swój numer gospodarstwa.

III.    DANE IDENTYFIKACYJNE

Rolnik wpisuje tu wszystkie swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu).

IV.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KATEGORII PROWADZONEGO GOSPODARSTWA.

Zaznaczamy kategorię przedsiębiorstwa w której się kwalifikujemy (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) oraz określamy czy jesteśmy przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy powiązanym. Dodatkowo należy odpowiedzieć na pytanie czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej – jeśli nie dotyczy, zaznaczamy „NIE”

image
FOTO: ARiMR/Stachowiak

V.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ WNIOSKODAWCY

Jeśli nie jesteśmy Przedsiębiorstwem państwowym, spółką Skarbu Państwa, spółką jednostki samorządu terytorialnego, spółką akcyjną albo spółką z o.o. w której Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego ma swoje udziały lub jednostką sektora finansów publicznych – zaznaczamy kwadrat 6 „Wnioskodawca nienależący do kategorii określonych w pkt 1-5.” (w tej kategorii mieści się rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rolne na własny rachunek).

VI.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PRZEZNACZONEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ FINANSOWĄ

Zaznaczamy kwadrat „nie otrzymałem/nie otrzymałam innej pomocy publicznej”.

VII.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O POMOC UDZIELANĄ W ZWIĄZKU ZE WSPARCIEM GOSPODARKI PO AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC UKRAINY

Zaznaczamy kwadrat drugi „otrzymałem inną pomoc w ramach przepisów….” (dotyczy wszystkich otrzymanych wcześniej pomocy, min. do zakupu nawozu, do sprzedanej kukurydzy, rzepaku itd.). W tym punkcie zaznaczamy również kolejny kwadrat „nie jestem przedsiębiorstwem objętym sankcjami przyjętymi przez UE…”

VIII.    WNIOSKUJĘ O POMOC FINANSOWĄ

W punkcie 4) w podpunktach od a) do e) zaznaczamy „NIE” (chyba, że zakupiliśmy któreś ze zbóż do produkcji zwierzęcej); w punkcie 5) dokonałem sprzedaży zboża podmiotom, którzy są współwłaścicielami mojego gospodarstwa – zaznaczamy „NIE”; w punkcie 6) zaznaczamy pierwszy kwadrat, mówiący o tym, że nie jesteśmy spółdzielnią produkcji rolnej ani spółdzielnią rolników.

image
FOTO: ARiMR/Stachowiak

IX.    POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA/ZGODY WNIOSKODAWCY

X.    ZOBOWIĄZANIA

Wpisujemy datę wypełnienia wniosku oraz składamy czytelny podpis.

XI.    ZAŁĄCZNIKI.

Wpisujemy ilość faktur, które załączyliśmy do wniosku.

image
FOTO: ARiMR/Stachowiak

XII.    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

image
FOTO: ARiMR/Stachowiak

XIII.    ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zaznaczamy dwukrotnie krzyżyk w kwadracie 1 i 2 oraz wpisujemy datę i składamy czytelny podpis.

XIV.    OŚWIADCZENIE WOBEC ARIMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFOMRACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Wpisujemy datę i składamy czytelny podpis.

Wnioskodawca składa swój podpis w trzech miejscach na wniosku – na stronie 3 oraz na stronie 5.

image
FOTO: ARiMR/Stachowiak

Wniosek wypełniony - co dalej?

Gotowy wniosek wraz z załącznikami (kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą), można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 5 czerwca 2024 r.

image

Dopłaty do zbóż 2024: ruszył nabór wniosków (warunki, stawki, terminy)

Agata Stachowiak/Księgowa Rolnika

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 05:29