StoryEditor

Ekoschemat "Grunty wyłączone z produkcji", czyli ugorowanie w 2024 roku. Będą aż trzy stawki płatności!

Znamy szczegóły zmian w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Ugorowanie staje się ekochematem ze stawką płatności w wysokości ok. 563 zł/ha. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z niewykorzystanych środków na ekoschemat "Dobrostan zwierząt". Przewiduje się, że corocznie wsparciem objętych będzie ok. 217 tys. ha gruntów ornych.
14.04.2024., 20:42h

Komitet Monitorujący Planu Strategicznego opublikował uchwały w sprawie zmian zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia nowego ekoschematu: "Grunty wyłączone z produkcji" oraz dokonanie zmian w innych rozdziałach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które są konsekwencją.

Nowy ekoschemat "Grunty wyłączone z produkcji"

- Utworzenie nowego ekoschematu "Grunty wyłączone z produkcji" ma na celu uproszczenie przepisów WPR i jest odpowiedzią na sytuację kryzysową w rolnictwie europejskim. Ponadto, obszary ugorowane korzystnie oddziałują na środowisko, w szczególności korzystnie wpływają na różnorodność biologiczną terenów rolniczych. Interwencja przyczyni się również do ograniczenia stosowania pestycydów, poprzez wprowadzenie zakazu ich stosowania – napisał Komitet Monitorujący PS WPR w swojej uchwale.

image

Normy GAEC, dopłaty bezpośrednie i ekoschematy w 2024 roku. Ekspertka wylicza ważne dla rolników zmiany [VIDEO]

Kto otrzyma nową płatność za ugorowanie?

Ekoschematowi będzie towarzyszyć płatność, która będzie przyznawana:

  • rolnikom aktywnym zawodowo;
  • za przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary wyłączone z produkcji, na których nie jest prowadzona produkcja (w tym wypas i koszenie) w terminie od 1 stycznia do 31 lipca;
  • do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

image

Konkurs! Wygraj bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Stawka maksymalna i minimalna za ugorowanie

Szacowana stawka płatności (podstawowa) wynosi ok. 563 zł/ha, czyli ok. 126,52 EUR/ha. Przewiduje się, że corocznie wsparciem objętych będzie ok. 217 tys. ha gruntów ornych.

image

Płatność dla małych gospodarstw 2024: Wiadomo ilu rolników skorzysta z dopłat - są zmiany w planie finansowym!

Ale w zależności od zainteresowania ekoschematem, faktyczna stawka może być niższa lub wyższa (w granicach stawki minimalnej i maksymalnej). W związku z tym w celu zachowania elastyczności w zakresie wdrażania ekoschematu proponuje się ustanowienie stawki minimalnej i maksymalnej.

  • Stawka minimalna stanowi 70% stawki podstawowej, czyli 394,1 zł/ha, czyli ok. 88,56 EUR/ha.
  • Stawka maksymalna stanowi 110% stawki podstawowej, czyli 619 zł/ha, czyli. ok. 139,10 EUR/ha i nie przekracza kwoty wyliczonej przez IERiGŻ-PIB na podstawie rachunku utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści.

Ze względu na to, że w 2023 r. nie została wykorzystana cała koperta finansowa w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt", proponuje się przesunięcie ok. 27,5 mln EUR/rocznie (w 2027 24,4 mln EUR) z tego ekoschematu, tak aby sfinansować nowy ekoschemat.

image

Jak zdobyć dodatkowe finanse w gospodarstwie w 2024 roku? Są ciekawe możliwości! [VIDEO]

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 00:51