StoryEditor

GAEC 6 i dopłaty 2024 - zmiany okresu utrzymania okrywy glebowej

Weszły w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej i nastąpiły kolejne zmiany we WPR. Dotyczą one m. in. normy GAEC 6, czyli minimalnej okrywy glebowej.
31.05.2024., 13:00h

Przypomnijmy, że wspomniane Rozporządzenie PE i RE weszło w życie 25 maja br. Teraz polski resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, które implementuje unijne przepisy do krajowej legislacji. Został on skierowany do konsultacji społecznych.

Co się zmienia w dopłatach na 2024 rok?

Zdaniem MRiRW projektowane regulacje upraszczają te elementy Europejskiego Zielonego Ładu, które wpływały na decyzje produkcyjne rolników lub wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej. Zmiany objęte projektem rozporządzenia dotyczą norm warunkowości, m. in. GAEC 6, czyli minimalnej okrywy glebowej w najwrażliwszych okresach.

Norma GAEC 6, czyli okrywa glebowa na zimę

W zakresie normy GAEC 6 dotyczącej minimalnej okrywy glebowa w najwrażliwszych okresach, Rozporządzenie w prowadza od 2024 roku następujące zmiany:

  • Nowy - jeden dla wszystkich upraw - okres utrzymania okrywy glebowej, tj. od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października roku, w którym zebrano tę uprawę w plonie głównym.
  • W okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.
  • Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem.

Inne zmiany w zasadach warunkowości

Wspomniany wcześniej projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany w zakresie norm GAEC 7 i GAEC 8. W zakresie normy GAEC 7 (zmianowanie i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych - przyp. red.) projekt Rozporządzenia MRiRW wprowadza uproszczenie, które daje rolnikom wybór, czy chcą realizować wymogi normy GAEC 7 za pomocą zmianowania tj. określonego następstwa upraw roślin, czy za pomocą dywersyfikacji upraw tj. zróżnicowania upraw.

image

GAEC 7: Kolejne zmiany w dopłatach na 2024 rok - zmianowanie i dywersyfikacja upraw

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 11:06