StoryEditor

Jak zdobyć 200 tys. zł premii dla młodego rolnika i przejąć gospodarstwo rolne? WEBINARIUM

Młodzi rolnicy będą mogli się starać w tym roku o uzyskanie premii w wysokości 200 tys. zł. Nabór wniosków w ARiMR staruje 19 czerwca i potrwa do 18 sierpnia. A my już 18 czerwca zapraszamy wszystkich chętnych do otrzymania tego wsparcia na nasz webinar poświęcony pozyskaniu premii i przekazywaniu gospodarstwa rolnego.
06.06.2024., 07:17h

Premia dla młodego rolnika to wsparcie finansowane obecnie z PS WPR na lata 2023 - 2027, ale w Polsce funkcjonujące od momentu wejścia do UE w ramach kolejnych unijnych programów wsparcia rolnictwa. Przez lata zmianie ulegała kwota wsparcia. Początkowo było to 50 tys. zł, potem 100, następnie 150 tys., aż wreszcie teraz młody rolnik na start może otrzymać 200 tys. zł.

Kto może otrzymać 200 tys. zł premii?

Zgodnie z aktualnymi przepisami o pomoc w ramach premii dla młodego rolnika może się ubiegać osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Na co można przeznaczyć premię dla młodego rolnika?

Przez lata zmieniały się zasady wykorzystania wsparcia otrzymywanego w ramach premii dla młodych rolników. Aktualnie pieniądze z tej dotacji można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Jak należy wykorzystać 200 tys. zł premii?

Pomoc z ARiMR dla młodych rolników ma formę bezzwrotnej premii w wysokości 200 tys. zł. Wypłacana jest ona w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy - 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
 • 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Zapraszamy na webinarium!

Otrzymanie premii dla młodego rolnika wiążę się także z całkowitym lub częściowym przejęciem gospodarstwa rolnego przez następcę. Dlatego aby zarówno zapoznać wszystkich zainteresowanych szczegółowymi warunkami i zasadami otrzymania 200 tys. zł premii dla młodego rolnika, jak też i uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi przekazywania gospodarstwa rolnego, organizujemy specjalne webinarium, podczas którego nasi eksperci podpowiedzą jak można oba te zagadnienia zrealizować w praktyce.

Grzegorz Ignaczewski, ekspert ds. funduszy unijnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej opowie o zmianach formalnych w tegorocznej edycji naboru wniosków w ARiMR, podpowie na co można wydać pieniądze w ramach premii dla młodego rolnika oraz przekaże praktyczne wskazówki, jak wypełnić dokumenty.

Z kolei nasz redakcyjny prawnik adw. Mikołaj Pomin doradzi jak formalnie zorganizować przekazanie gospodarstwa rolnego. Przedstawi także najczęstsze trudności pojawiające się podczas tego procesu.

Obu naszym ekspertom będzie można także zadawać pytania podczas webinarium na czacie. Moderatorem spotkania będzie Bartłomiej Czekała, redaktor naczelny portalu topagrar.pl.

Zapraszamy do udziału! Zapisy na webinarium.topagrar.pl

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 04:02