StoryEditor

Kolejny krok w stronę stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej

Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. To przygotowanie do stworzenia na bazie Krajowej Spółki Cukrowej nowego podmiotu Krajowej Grupy Spożywczej.
14.05.2021., 10:05h
Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zrobiło kolejny krok na drodze do stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.


- Przedmiotowa propozycja zmiany ustawy jest związana z realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki KSC S.A., mającej w założeniu zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego, przyczyniając się tym samym do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także do tworzenia i utrzymania miejsc pracy w rolnictwie – napisano w uzasadnieniu ustawy, która w czwartek została wniesiona do Sejmu.


MAP liczy, że dzięki proponowanym zmianom poprawi się sytuacja rolników współpracujących z Krajową Grupą Spożywczą poprzez skrócenie łańcuchów dostaw (zmniejszenie zależności od przetwórców i sprzedawców). To z kolei pozytywnie wpłynie na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz doprowadzi do zwiększenia dochodów z prowadzonej działalności, a przez to do rozwoju obszarów wiejskich.

Jakie zmiany? 

Konsolidacja spółek branży rolno-spożywczej od strony prawnej będzie polegała na podwyższeniu kapitału zakładowego KSC S.A., który zostanie pokryty przez Skarb Państwa aportem w postaci posiadanych przez Skarb Państwa udziałów jednoosobowych spółek z branży rolno-spożywczej. 


Jednocześnie projektowany przepis nie przyznaje Skarbowi Państwa żadnych uprawnień specjalnych w stosunku do grup akcjonariuszy – plantatorów i pracowników, ale ma doprowadzić do zrównania jego sytuacji prawnej z tymi akcjonariuszami, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.

Efekt skali


Zamierzona zmiana jest niezbędna do przeprowadzenia konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej. U podstaw projektu leży założenie stworzenia silnego podmiotu, który swoją pozycją mógłby konkurować na rynkach krajowych i zagranicznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, a przez to pozytywnie wpływając na gospodarkę narodową.  

Utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, w ramach konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, należy do projektów strategicznych określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. 

Konsultacje na TAK


Należy również podkreślić, że proponowany projekt zmiany ustawy podlegał konsultacjom ze stroną społeczną procesu konsolidacji. Kolejno w lutym, czerwcu i listopadzie 2020 r. przeprowadzono trzy tury spotkań z przedstawicielami plantatorów i pracowników oraz ze związkami zawodowymi KSC S.A. i uzyskano zgodę strony społecznej na dokonanie ww. zmian przedmiotowej ustawy.

wk, fot. KSC
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:51