StoryEditor

Kombajn zbożowy na drodze. Nie będzie potrzebne zezwolenie dla szerokości powyżej 3,5 metra?

Czy poruszanie się kombajnem zbożowym po drogach publicznych bez zezwolenia będzie możliwe? Według aktualnych przepisów kombajn szerszy niż 3.5 m bez hederu nie może poruszać się po drogach publicznych bez stosownego zezwolenia. Krajowa Rada Izb Rolniczych 4 grudnia br. zwróciła się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę tych przepisów
08.12.2023., 13:11h

W jaki sposób kombajn może się poruszać po drogach publicznych?

Kombajn zbożowy jest pojazdem wolnobieżnym. Oznacza to, że aby został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych musi spełniać szereg warunków, między innymi:

  1. Wystające części które mogą zagrażać bezpieczeństwu (heder) musza być złożone
  2. Poziom hałasu podczas postoju nie może przekraczać 104 dB
  3. Maksymalna długość pojazdu nie przekracza 12 m
  4. Szerokość nieprzekraczająca 3 m.

W przypadku gdy szerokość maszyny przekracza 3 m niezbędne są zezwolenia umożliwiające poruszanie się nim po drogach publicznych, a sam kombajn zbożowy określany jest przez prawo jako „pojazd nienormatywny”.

Zezwolenie na poruszanie się pojazdem nienormatywnym

Jak sama nazwa wskazuje pojazd nienormatywny to taki który nie mieści się w pewnych normach. W tym przypadku normy zdefiniowane są przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

Ustawa o ruchu drogowym zakłada, że kombajn zbożowy przekraczający 3 m szerokości, lecz nieprzekraczający 3,5 m by poruszać się po drogach publicznych z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad musi uzyskać zezwolenie Kategorii I.

Maszyna wolnobieżna przekraczająca 3.5 m  szerokości wpisuje się w V kategorię maszyn tzn. warunki większe niż wymienione w pozostałych kategoriach, a poruszać się może tylko po trasie wskazanej w zezwoleniu.

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia dla kombajnu?

Koszt zezwolenia wynosi 100 zł, a wydawane jest przez starostwo powiatowe własciwe dla miejsca zamieszkania posiadacza kombajnu.

Kryteria niezbędne do wydania decyzji to:

  • Termin oraz godzina przejazdu
  • Prędkość przejazdu
  • Organizacja ruchu
  • Zabezpieczenie urządzeń technicznych w pasie drogi
  • Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

KRIR apeluje o zmiany przepisów

Krajowa Rada Izb Rolniczych 4 grudnia br. realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VII kadencji wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury Alvina Gajadhura. W piśmie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o zmianę rozporządzenia ministra z dnia 31  grudnia 2002 r.

Głównym powodem wniosku KRIR są ramy czasowe decyzji, w których to rolnik musi się zmieścić z przejazdami, niezależnie od warunków atmosferycznych decyzja jest czasowa, co utrudniać może pracę podczas żniw letnich lub jesiennych (zbiór kukurydzy na ziarno).

Według złożonego pisma KRIR oczekuje zmiany szerokości maszyny wolnobieżnej w samej jej definicji co rozwiązywałoby problem. Zezwolenia kategorii I jak i V byłyby zbędne.

 

Bartłomiej Dróżdż
Autor Artykułu:Bartłomiej Dróżdż
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 23:14