StoryEditor

Koniec z Zielonym Ładem jaki znamy? Bruksela zatwierdziła zmiany w WPR!

Rada Europejska formalnie zatwierdziła dziś zmiany podstawowych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). To efekt ostatnich rolniczych protestów przeciwko Zielonemu Ładowi i wydarzeń geopolitycznych.
13.05.2024., 20:20h

Bruksela zapewnia, że jest to odpowiedź na obawy zgłaszane przez rolników w ostatnich miesiącach i uwzględnienie wpływu wydarzeń geopolitycznych, takich jak konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czy ekstremalne zjawiska pogodowe.

Szybkie tempo zmian Zielonego Ładu?

- Ten ukierunkowany przegląd Wspólnej Polityki Rolnej jest konkretnym wynikiem naszych wysiłków na rzecz ograniczenia biurokracji i zapewnienia rolnikom uproszczeń. Przyjęcie następuje zaledwie dwa miesiące po przedstawieniu wniosku przez Komisję. To wyraźnie pokazuje, że wywiązujemy się z obietnic złożonych europejskim rolnikom - powiedział David Clarinval, belgijski wicepremier i minister ds. osób samozatrudnionych, MŚP i rolnictwa, reform instytucjonalnych i odnowy demokratycznej

Przegląd dotyczy niektórych elementów rozporządzenia dotyczącego planów strategicznych WPR oraz rozporządzenia w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej. Ma być to odpowiedź Brukseli na problemy, jakie pojawiły się w pierwszym roku wdrażania nowej WPR.

Zielony Ład i GAEC ze zmianami

Zaktualizowane przepisy mają zapewnić rolnikom w UE uproszczenia norm GAEC, zmniejszyć obciążenia administracyjne i zapewnić większą elastyczność w zakresie zgodności z określonymi warunkami środowiskowymi (Zielony Ład), zapewniając jednocześnie gospodarzom stabilne ramy do działalności rolniczej.

- We wprowadzonych zmianach zachowano odpowiednią równowagę między potrzebą utrzymania ambicji UE w zakresie zrównoważonego rozwoju zawartych w obecnej WPR a zapewnieniem skutecznego i szybkiego rozwiązywania problemów rolników - czytamy w komunikacie Rady Europejskiej po zatwierdzeniu zmian.

Jakie są zmiany w WPR dla rolników?

Przypomnijmy, że najpierw KE, potem PE i teraz RE zatwierdziły następujące zmiany w WPR:

  • Zmienione „warunki” środowiskowe – kluczowy element rewizji – pozwolą rolnikom ubiegać się o wsparcie UE już w roku 2024. To podejście ma zachęcić do praktyk rolniczych, które są bardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności oraz ochrony ekosystemów.
  • Elastyczność w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych jest kolejnym istotnym aspektem. Pozwala ona na większe odstępstwa od niektórych standardów WPR, co jest reakcją na coraz częstsze zjawiska takie jak susze czy powodzie, które mogą negatywnie wpływać na produkcję rolną.
  • Mniejsze gospodarstwa rolnicze, które często są mniej zmechanizowane i bardziej podatne na zmiany w przepisach, będą zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie niektórych zasad. To ma wesprzeć małych producentów i ułatwić im dostosowanie się do nowych wymogów bez obawy o sankcje.

Co dalej ze zmianami w Zielonym Ładzie?

Teraz dokument podpiszą przedstawiciele Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zostanie on następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, czyli do końca maja br.

Rolnicy będą mogli z mocą wsteczną stosować niektóre nowe zasady związane z uwarunkowaniami środowiskowymi we wnioskach o dopłaty bezpośrednie jeszcze w 2024 roku.

Jaki był harmonogram zmian w WPR?

Przypomnijmy jak przebiegały zmiany w WPR.  Najpierw na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2024 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa potwierdziła swoją wolę polityczną skutecznego reagowania na obawy zgłaszane przez rolników i wezwała Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie ukierunkowanej zmiany rozporządzeń WPR. Następnie 15 marca 2024 r. w imieniu KE komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski opublikował swój wniosek  w tej sprawie. Wreszcie Parlament Europejski zgodził się rozpatrzyć tę sprawę w ramach „pilnej procedury” i 24 kwietnia 2024 r. zgodził się zatwierdzić pakiet uproszczeń WPR.

oprac. bcz na podst. KE

grafika. Chat GPT/OpenAi

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 12:08