Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej: będą ułatwienia

Będą zmiany w działaniu PROW „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Teraz o pomoc będzie mogło się starać więcej rolników, bo zniesiono dwa wymogi.

Kamila Szałaj8 marca 2021, 14:06
Do tej pory jednym z warunków otrzymania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
był wymóg przyznania płatności bezpośrednich. Teraz Komitet Monitorujący PROW znosi ten przepis. Więc nawet jeśli rolnik nie ma dopłat, będzie mógł ubiegać się o premię.

- Z informacji przekazywanych przez instytucję wykonującą zadania związane z przyznawaniem pomocy wynika, iż zdarzają się przypadki wnioskodawców, którzy spełniają warunek ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, natomiast do gospodarstw rolnych, w których pracują z różnych powodów nie zostały przyznane płatności obszarowe, wobec czego następuje odmowa przyznania pomocy. Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie objęcia wsparciem na rozwój działalności pozarolniczej również takich osób - czytamy w uzasadnieniu.

Kolejna zmiana polega na umożliwieniu ubiegania się o premie wykluczonym obecnie beneficjentom działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013. 

- W ramach tego działania 15 343 beneficjentów zrealizowało 15 684 operacje, z czego 70% (10 906 operacji) dotyczyło usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, które charakteryzują się tym, iż wykonywane są sezonowo, a co za tym idzie nie gwarantują ich właścicielom uzyskiwania dochodów przez cały rok. (...) Aby umożliwić beneficjentom tego działania możliwość uruchamiania nowego rodzaju działalności pozarolniczej, co wiąże się z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, proponuje się zrezygnowanie z wykluczenia tej grupy podmiotów z możliwości skutecznego ubiegania się o pomoc - rekomenduje Komitet Monitorujący PROW.

Efektem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie grupy potencjalnych wnioskodawców, a w efekcie zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich.

- Mając na uwadze fakt, iż podobnie jak w rozwiniętych krajach UE, w Polsce nadal zmniejszać się będzie liczba osób bezpośrednio pracujących w sektorze rolniczym, wskazane jest stymulowanie działań, mających na celu zapobieganie wzmożonej migracji, szczególnie osób młodych i wysoko wykwalifikowanych i tym samym niwelowanie procesów wyludniania się wsi. Stąd, poprawie warunków życia i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich, powinno towarzyszyć szersze stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w ramach poddziałania, a proponowane zmiany korzystnie wpłyną na wzrost zatrudnienia w działalnościach pozarolniczych na obszarach wiejskich - ocenia Komitet Monitorujący PROW.


Ostatni nabór na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zakończył się 31 grudnia 2020. Wtedy wnioski złożyło prawie 5 tys. osób. 


Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)