StoryEditor

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej: będą ułatwienia

Będą zmiany w działaniu PROW „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Teraz o pomoc będzie mogło się starać więcej rolników, bo zniesiono dwa wymogi.
08.03.2021., 14:03h
Do tej pory jednym z warunków otrzymania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
był wymóg przyznania płatności bezpośrednich. Teraz Komitet Monitorujący PROW znosi ten przepis. Więc nawet jeśli rolnik nie ma dopłat, będzie mógł ubiegać się o premię.

- Z informacji przekazywanych przez instytucję wykonującą zadania związane z przyznawaniem pomocy wynika, iż zdarzają się przypadki wnioskodawców, którzy spełniają warunek ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, natomiast do gospodarstw rolnych, w których pracują z różnych powodów nie zostały przyznane płatności obszarowe, wobec czego następuje odmowa przyznania pomocy. Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie objęcia wsparciem na rozwój działalności pozarolniczej również takich osób - czytamy w uzasadnieniu.

Kolejna zmiana polega na umożliwieniu ubiegania się o premie wykluczonym obecnie beneficjentom działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013. 

- W ramach tego działania 15 343 beneficjentów zrealizowało 15 684 operacje, z czego 70% (10 906 operacji) dotyczyło usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, które charakteryzują się tym, iż wykonywane są sezonowo, a co za tym idzie nie gwarantują ich właścicielom uzyskiwania dochodów przez cały rok. (...) Aby umożliwić beneficjentom tego działania możliwość uruchamiania nowego rodzaju działalności pozarolniczej, co wiąże się z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, proponuje się zrezygnowanie z wykluczenia tej grupy podmiotów z możliwości skutecznego ubiegania się o pomoc - rekomenduje Komitet Monitorujący PROW.

Efektem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie grupy potencjalnych wnioskodawców, a w efekcie zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich.

- Mając na uwadze fakt, iż podobnie jak w rozwiniętych krajach UE, w Polsce nadal zmniejszać się będzie liczba osób bezpośrednio pracujących w sektorze rolniczym, wskazane jest stymulowanie działań, mających na celu zapobieganie wzmożonej migracji, szczególnie osób młodych i wysoko wykwalifikowanych i tym samym niwelowanie procesów wyludniania się wsi. Stąd, poprawie warunków życia i zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich, powinno towarzyszyć szersze stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w ramach poddziałania, a proponowane zmiany korzystnie wpłyną na wzrost zatrudnienia w działalnościach pozarolniczych na obszarach wiejskich - ocenia Komitet Monitorujący PROW.


Ostatni nabór na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zakończył się 31 grudnia 2020. Wtedy wnioski złożyło prawie 5 tys. osób. 


Kamila Szałaj
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 13:40