Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Złóż wniosek o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze dziś ostatni dzień!

Obrazek

Tylko do 28 lutego br. w urzędach miast i gmin rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze. Kto jeszcze tego mnie zrobił, powinien dziś złożyć dokumenty w urzędzie - w gospodarstwie liczy się przecież każda złotówka. 

Bartłomiej Czekała28 lutego 2022, 08:49
Podobnie jak w ubiegłym roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu. Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego. O zwrot mogą sie także starać dzierżawcy.

Do końca lutego rolnicy mogą składać wnioski uwzględniające faktury VAT zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

W drugiej połowie roku, w okresie od 1 do 31 sierpnia br. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. 

Jaki zwrot akcyzy należy się rolnikowi?

W ramach "Polskiego Ładu" rząd zawarł działanie pod nazwą „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz. U. z 2021 r. poz. 2227). To o wiele mniej niż wnioskowały izby i organizacje rolnicze, ale rząd nie znalazł w budżecie na 2022 rok na ten cel więcej pieniędzy.

Zgodnie z tymi zapisami ustawy z dnia 1 października limity zostają podniesione następująco:
1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego pozostał na poziomie 1 zł do 1 litra zakupionego oleju napędowego. W związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
  • 110 zł na 1 ha użytków rolnych, oraz
  • 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Co ważne, w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku.

Kiedy wypłata zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze?

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  • 1- 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
Zwrot akcyzy rolnik może otrzymać gotówką w kasie urzędu miasta lub gminy lub bezpośrednio na swoje konto bankowe - w zależności od tego jaką formę przekazania pieniędzy zaznaczył we wniosku.

oprac. bcz
Źródło gov.pl/rolnictwo
Fot. Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)