StoryEditor

Listy odmian zalecanych ziemniaka na 2021 r.

Rolnicy, planując sadzenie ziemniaków, muszą dość wcześnie podjąć strategiczną decyzję – wybrać odmianę lub odmiany najlepiej dostosowane do rejonu uprawy. Dużą pomocą przy ich wyborze są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.
25.02.2021., 10:02h
Listy odmian zalecanych – LOZ – opracowuje się na podstawie wyników badań PDO i są one co roku aktualizowane. Informacje te są niezwykle cenne dla producentów, gdyż odmiany ziemniaka, tak jak innych gatunków roślin, plonują różnie, zależnie m.in. od rejonu uprawy. Wynika to ze zmiennych typów gleb, stosowanej agrotechniki, czy przebiegu pogody podczas zabiegów uprawowych i wegetacji.
LOZ nie są tworzone w każdym z gatunków uprawnych, nie obejmują też zawsze wszystkich województw i tak jest w tym przypadku. W ziemniaku wykazów takich nie mają województwa lubuskie i podlaskie.

LOZ ziemniaka/2021 r.
Odmiany ziemniaka podzielone są na dwa typy – jadalne i skrobiowe. Pierwszy jest dodatkowo zróżnicowany od względem wczesności odmian, co uwzględnia to zestawienie. Łącznie LOZ ziemniaka przeznaczonych do uprawy w 2021 r. obejmuje 31 odmian. Najbardziej popularne w poszczególnych grupach to:
  • odmiany jadalne bardzo wczesne – Denar (polecany do uprawy w 12 województwach) i Riviera – w 11,
  • odmiany jadalne wczesne – Bohun (11 województw) i Vineta – 10,
  • odmiany jadalne średnio wczesne – Satina (13), Jurek i Tajfun (po 12),
  • odmiany jadalne średnio późne – Jelly (9; jedyna rekomendowana odmiana w tej grupie wczesności),
  • odmiany skrobiowe – Kuras i Zuzanna (po 4 województwa).

Najliczniejszą ofertę rekomendowanych do uprawy odmian ziemniaka mają do dyspozycji rolnicy z woj. kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego – po 18 oraz pomorskiego (16) i wielkopolskiego (15; patrz LOZ Ziemniak/2021 r.).
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 13:36