StoryEditor

Szacuje się znaczący wzrost zbiorów ziemniaka

Jak wynika z szacunków GUS, w ocenianej grupie upraw rolniczych, tj. zbóż, rzepaku, warzyw, owoców z drzew i krzewów owocowych, uprawy ziemniaka osiągną najwyższy wzrost zbiorów w porównaniu z rokiem ubiegłym.
09.10.2020., 10:10h
W 2020 r. powierzchnię uprawy ziemniaków w kraju GUS szacuje na ok. 320 tys. ha. Ocenia się, że średnie plony wyniosą 249 dt/ha i będą wyższe o ok. 16% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków szacuje się natomiast na ok. 8,9 mln t, tj. więcej od ubiegłorocznych aż o 38%. Jest to najwyższy wzrost wśród ocenianych upraw.

Warunki wegetacji ziemniaków w pierwszych fazach ich rozwoju nie zapowiadały tak dobrego wyniku. Od kwietnia do końca maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Poprawiły się one od początku czerwca, sprzyjając normalnemu plonowaniu odmian ziemniaka, a susza rolnicza wystąpiła w tym gatunku tylko lokalnie, a w większym nasileniu z opóźnieniem, w pasie ciągnącym się przez woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie.

Jednak z powodu dużej zmienności w rozkładzie opadów, różnego poziom agrotechniki i warunków glebowych, stan krajowych upraw ziemniaka jest różny. Ich plonowanie będzie więc także silnie zróżnicowane. Nawet lokalnie mogą one być zarówno na wysokim, jak i dość niskim poziomie, dlatego średnie plony nie poprawią tak wyraźnie statystyki.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 16:01