StoryEditor

Prof. Daniel Korniewicz (LNB): Chcemy uzyskać jak największe wyrównanie prosiąt

Liczne mioty uzyskiwane od loch nowoczesnej genetyki są wyzwaniem nie tylko dla hodowców, ale również dla specjalistów żywienia świń. Pytamy profesora Daniela Korniewicza z firmy LNB o to jak zadbać o najmłodsze zwierzęta. 
28.04.2020., 12:04h

W licznych miotach należy szczególnie dążyć do zapobiegania nadmiernemu spadkowi mas ciała noworodków i zadbać, by pobrały one odpowiednią ilość siary. Lochy wytwarzają do 3,5 kg siary. Przy 14 żywo urodzonych prosiętach każde z nich pobierze średnio 250 g siary. Oczywiście, najsilniejsze pobiorą jej więcej, a najsłabsze najmniej. Wartością graniczną gwarantującą dobry odchów jest pobranie min. 200 g siary. Ilość ta praktycznie jest nieosiągalna przy licznych miotach – przy 18 żywo urodzonych prosiętach średnie pobranie wyniesie 194 g, przy czym najmniejsze pobiorą jedynie ok. 100 g.

Aby uzyskać jak największe wyrównanie pobrania siary przez takie mioty, warto podzielić je na 2 grupy. Urodzone jako pierwsze umieścić w pojemniku i umożliwić kolejnym pobranie siary. W dalszym etapie przy odchowie tak licznych miotów możemy posiłkować się systemami do odchowu nadliczbowych prosiąt, jak Rescue Care. Do tego celu wykorzystujemy specjalne  preparaty mlekozastępcze dostarczane całą dobę.
Dzięki tym systemom zwiększamy pobranie suchej masy paszy przez prosięta, co zaowocować może o 0,5 kg większą m.c. prosiąt w dniu odsadzenia, co skraca nawet o 4 dni tucz tych zwierząt.

Więcej o koncepcjach dokarmiania najmłodszych prosiąt znajdziecie w najnowszym, majowym wydaniu „top agrar Polska”. Zapraszamy do lektury. 

 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 07:36