StoryEditor

Zakaz stosowania pasz GMO od 2021 roku

Mimo szumnych zapowiedzi zmian wszystko będzie po staremu. Nie będzie zakazu stosowania pasz GMO, który teoretycznie powinien zacząć obowiązywać już za dwa miesiące. Resort rolnictwa zaproponował właśnie przesunięcie tego terminu o kolejne dwa lata.
06.11.2018., 08:11h
Stosowny projekt ustawy został przygotowany jeszcze przez ministra Krzysztofa Jurgiela, który zaproponował, aby zakaz wszedł w życie w 2024 r. Po przyjściu nowego ministra, który wielokrotnie opowiadał się za szybkim uniezależnieniem się od importowanych pasz, wydawało się, że ustawa wyląduje w śmietniku.

Tymczasem Jan Krzysztof Ardanowski podtrzymał projekt, ale przesunął w nim termin zakazu na 1 stycznia 2021 r. „W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt paszy GMO, przedmiotem prac i badań jest określenie możliwości zwiększonego wykorzystania rodzimych surowców białkowych w celu zastąpienia, a przynajmniej uzupełnienia importowanej GMO śruty sojowej. Odroczenie terminu wejścia w życie zakazu, a nie jego całkowite uchylenie, jest nie tylko ostrożnym podejściem Rządu do zagadnienia GMO, ale przede wszystkim ma na celu umożliwienie zachowania konkurencyjnej pozycji krajowym producentom żywności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Propozycja ministra Ardanowskiego jest zaskakująca gdyż do tej pory opowiadał się za wprowadzeniem zakazu stosowania pasz GMO już w styczniu 2019 r., czyli za …dwa miesiące. Resort chciał bowiem zastąpić stosowanie importowej śruty genetycznie zmodyfikowanej krajowymi źródłami białka. Dlatego do projektu dołączono „Plan z dnia w sprawie krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt”. Jego celem jest zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt.

Jednak po raz kolejny okazało się, że nie jest to takie proste. „Realizacja przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, w którym ustanowiony został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników.” - napisano w dokumencie.   wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 21:51