Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

32 hodowców trzody nie otrzyma odszkodowania: czy wrócą do produkcji?

Obrazek

Afrykański pomór świń konsekwentnie ogranicza liczbę rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Rolnicy, którzy muszą zrezygnować z produkcji przez 10 lat mogą liczyć na sfinansowanie powrotu do niej. 

wk6 grudnia 2021, 09:32

Obecna liczba stad świń w Polsce i z podziałem na województwa przedstawia się następująco:

·       woj. dolnośląskie – 1433,

·       woj. kujawsko-pomorskie - 10 736,

·       woj. lubelskie – 5804,

·       woj. lubuskie – 643,

·       woj. łódzkie – 9765,

·       woj. małopolskie – 4754,

·       woj. mazowieckie – 7072,

·       woj. opolskie – 3652,

·       woj. podkarpackie – 5172,

·       woj. podlaskie – 2117,

·       woj. pomorskie – 3968,

·       woj. śląskie – 2978,

·       woj. świętokrzyskie – 3804,

·       woj. warmińsko-mazurskie – 2150,

·       woj. wielkopolskie – 22603,

·       woj. zachodniopomorskie – 1050.

Łącznie mamy więc 87 701 stad trzody chlewnej.

Nie dla wszystkich odszkodowania

Jak widać liczba stad spada. Ci rolnicy, którzy musieli je zlikwidować z powodu ASF otrzymują odszkodowania. Ale nie wszyscy. Jeżeli Inspekcja Weterynaryjna stwierdzi naruszenie przepisów bioasekuracji wypłaty pieniędzy odmawia. 

W 2021 r. odszkodowań odmówiono 32 właścicielom gospodarstw w odniesieniu do 26 ognisk ASF. Przyczyną odmowy wypłat odszkodowań było naruszenie art. 49 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który wymienia cały katalog czynów zabronionych.

W przypadku 2 ognisk na terenie województwa świętokrzyskiego postępowanie w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania jest w toku, a w przypadku 5 gospodarstw na terenie województwa małopolskiego sprawy zostały przekazane do organów ścigania, w tym w jednym przypadku sprawa dotyczyła gospodarstwa niezgłoszonego do ARiMR, jak również nielegalnego wprowadzenia zwierząt do gospodarstw niewiadomego pochodzenia bez wymaganych świadectw zdrowia (w 2 przypadkach)-  czytamy w odpowiedzi jakiej udzieliło MRiRW na interpelację poseł Doroty Niedzieli z Platformy Obywatelskiej.

Czy hodowcy wracają do produkcji?

Czy hodowcy, którzy zlikwidowali w ciągu ostatnich 5 lat hodowlę trzody chlewnej w swoich gospodarstwach, uruchomili ją ponownie z wykorzystaniem środków z PROW lub innych pochodzących z budżetu państwa? Na tak zadane pytane MRiRW nie potrafi odpowiedzieć gdyż …. nie prowadzi takich statystyk.

Choć trzeba przyznać, że taka pomoc jest cały czas dostępna. Producenci świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem ASF, zaprzestał ich produkcji, mogą skorzystać z dopłat przez okres nie dłuższy niż 10 lat udzielanych do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w celu ponownego uruchomienia produkcji świń po zaprzestaniu produkcji, na zakup:

·       nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz,

·       kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka,

·       loszek, knurów i warchlaków, z wyłączeniem zakupu na eksport,

·       maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni,

·       maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Rolnik -kredytobiorca płaci oprocentowanie należne bankowi nie mniejsze niż 1% (obecnie ok. 1,1% w skali roku), a w pozostałej części jest płacona przez ARiMR.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć od 50 tys. zł do 1,5 mln zł w zależności od wielkości stada.

Ale hodowcy muszę też pamiętać, że jest to pomoc o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkimi za tym idącymi ograniczeniami.  Pomoc jest realizowana w ramach limitu pomocy w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych, na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 48,5 mln zł. Pomoc taka została uruchomiona w 2021 r.  po raz pierwszy.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)