StoryEditor

Aktualna sytuacja w sprawie ASF w Polsce

Częstsze kontrole sanitarne, większy odstrzał dzików i mniejsza strefa z ograniczeniami – to najważniejsze informacje z ostatniego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF, które prowadził wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.
19.09.2016., 08:09h

W trakcie spotkania główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski omówił  aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF. Ostatnie ognisko choroby stwierdzono 9 września w gospodarstwie utrzymującym 63 świnie w powiecie łosickim. Było to 20 ognisko od stwierdzania pierwszego przypadku ASF u świń w Polsce.

Członkowie Zespołu przedstawiali informacje o realizacji działań zmierzających do ograniczenia szerzenia się ASF podejmowane przez poszczególne resorty. Podsekretarz stanu w Ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lech przedstawiła działania legislacyjne prowadzone w resorcie rolnictwa. Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Andrzej Konieczny poinformował o zintensyfikowaniu odstrzału sanitarnego dzików. Został on obecnie zrealizowany w 64%.  Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika w pasie 50 km. od wschodniej granicy Polski, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostające pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia przeprowadziły od 13 sierpnia na terenach objętych ograniczeniami i w strefach ochronnych ponad 2000 kontroli targowisk, środków transportu i zakładów gastronomicznych pod kątem przestrzegania stosownych przepisów.

Ponadto, zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że 
13 września br., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt, Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Brukseli, przegłosowano zmianę, która polega na wyłączeniu jednej z gmin w województwie podlaskim z obszaru objętego ograniczeniami i przeniesieniu jej do obszaru ochronnego co powoduje złagodzenie wymogów przemieszczania świń z tej gminy. Decyzja ta wejdzie w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. MRiRW

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 12:07