StoryEditor

ASF – strefy z ograniczeniami sięgają Trójmiasta!

Strefy objęte ograniczeniami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) dotarły do Gdańska! Ten niebezpieczny wirus opanował już ponad 1/3 terytorium Polski.
05.09.2019., 12:09h
Rozszerzający się na terytorium Polski obszar, na którym występuje wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodował co nieuchronne. Komisja Europejska na początku tego tygodnia ponownie zwiększa i zmienia obszary z ograniczeniami. Patrząc dziś na mapę widzimy, że obszary objęte ograniczeniami obejmują po tej zmianie ponad 1/3 całej Polski. Od północy strefa żółta rozpoczyna się już od Gdańska. Spoglądając dalej widzimy, że znajdują się w niej już miasta takie jak Płock, Skierniewice i Radom. Na południu obszar z ograniczeniami obejmuje już Tarnobrzeg i sięga niemal do Przemyśla.
Mapa (kliknij).

W Decyzji Wykonawczej z dnia 3 września 2019 r. czytamy, że Polsce, na Litwie, w Rumunii w Bułgarii i na Węgrzech odnotowano kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u świń zdziczałych i domowych. W następstwie niedawnych przypadków tej choroby oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Unii, dokonano ponownej oceny i aktualizacji podziału na obszary w tych pięciu państwach członkowskich. Ponadto ponownie oceniono i zaktualizowano również wprowadzone środki zarządzania ryzykiem. 

Zmiany w strefach

 Polsce sierpniu 2019 r. odnotowano trzy przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików w powiatach elbląskim, giżyckim i radomskim czyli na terenach obecnie wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE – strefa żółta. Zdaniem unijnych ekspertów te przypadki afrykańskiego pomoru świń oznaczają wzrost poziomu ryzyka. W związku z tym wspomniane obszary, na których występuje afrykański pomór świń u dzików, będą od teraz wymienione w części II załącznika, czyli strefie czerwonej, a nie w żółtej. 

W wyniku stwierdzenia w sierpniu br.  jednego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w powiecie olsztyńskim w strefie czerwonej również uznano, że zagro żenie zachorowaniami wśród trzody chlewnej na tym terenie wzrosło.  W związku z tym wspomniany obszar zostaje zaznaczony na niebiesko, a nie jak dotychczas na czerwono.

 

 


 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 16:23