StoryEditor

Bioasekuracja obowiązkowa w całym kraju – poznaj zasady!

ASF coraz pewniej poczyna sobie na terenie Polski. Dlatego bioasekuracja objęła już cały kraj. Każdy, kto utrzymuje świnie, musi się do niej zastosować.
22.03.2018., 13:03h
Program bioasekuracji, mający ochronić krajowe hodowle trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń (ASF) objął bez wyjątku wszystkich utrzymujących świnie w Polsce. Minister rolnictwa rozporządzeniem z 13 lutego br. wprowadził szereg nakazów i zakazów. Program w tym kształcie budzi wśród rolników duże emocje. Dlatego prezentujemy szczegółowo jego zakres.

  1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
  2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie.
  3. Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
  4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
  5. Wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby , które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
  6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługa świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia.
  7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
  8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
  9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość tych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
  10. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych zwierząt, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.


ZAKAZY
11. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

12. Zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.


Szczegółowe interpretacje GIW dla rolników: Program bioasekuracji – jak rozumieć nowe przepisy?
Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 19:30