StoryEditor

Branżowy list do premiera Morawieckiego w sprawie ASF

Lekarze weterynarii oraz organizacje branżowe zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywca wieprzowego w liście do premiera Mateusza Morawieckiego wyraziły swoje zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się ASF oraz zażądały stworzenia strategii działania na wypadek pojawienia się wirusa w regionach kraju o największej koncentracji produkcji świń.
26.06.2018., 18:06h
Zdaniem sygnatariuszy listu najważniejsze zadanie jakie teraz stoi przed rządem to stworzenie koncepcji działań na wypadek pojawienia się wirusa ASF 
w rejonach skoncentrowanej produkcji świń czyli w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Produkcja w tych 3 województwach stanowi 67% całej produkcji świń w całym kraju , a zagęszczenie trzody chlewnej na 100 ha wynosi 66 szt. w woj. łódzkim, 73 szt. w kujawsko-pomorskim i 143 szt. wielkopolskim. Dla porównania zagęszczenie świń w województwie podlaskim jest kilkukrotnie mniejsze i wynosi 15 szt./100 ha.

„Jest duże prawdopodobieństwo, że po rozprzestrzenieniu się wirusa na rejony o dużej koncentracji świń może wystąpić lawinowa liczba ognisk choroby w stadach trzody chlewnej. Likwidacja zarażonych stad oraz odszkodowania dla producentów świń mogą pochłonąć ogromne sumy z budżetu państwa. W rezultacie ograniczeń w przemieszczaniu świń możemy spodziewać się paraliżu dostaw surowca do zakładów mięsnych oraz utylizacji dużej liczby trzody chlewnej w przypadku braku zachowania zasad dobrostanu zwierząt” – napisano w liście.

Zdaniem sygnatariuszy odpowiednie służby już teraz powinny przygotować się do niekorzystnego scenariusza rozwoju sytuacji a jednocześnie pracować nad planem odbudowy sektora wieprzowiny w przyszłości.

Szybsza bioasekuracja

W liście zwrócono również uwagę na niskie tempo wprowadzania obowiązkowej bioasekuracji w kraju, którą zaplanowano, aż na 4 lata. Tymczasem rejony o dużej koncentracji trzody chlewnej powinny niezwłoczne wprowadzić zasady bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie. „Perlustracja, poprzez pokazanie niedociągnięć i wyznaczenie terminu dostosowania gospodarstw lub wydanie decyzji o likwidacji produkcji świń, powinna być rządowym priorytetem. Przedostanie się wirusa ASF w rejony dużej koncentracji produkcji może uruchomić lawinę zakażeń świń, która będzie trudna do opanowania”

Silna i pionowa inspekcja

Ale aby skutecznie wprowadzić zasady bioasekuracji oraz zwalczyć ASF konieczne jest wzmocnienie oraz spionizowanie Inspekcji Weterynaryjnej. W tym celu należy środki planowane na budowę płotu na wschodniej granicy przeznaczyć na stworzenie w IW nowych etatów oraz podwyżki. Z kolei pionowa struktura z budżetem na zwalczanie chorób zakaźnych przypisana do Głównego Lekarza Weterynarii otworzyłaby możliwość szybkiego kierowania niezbędnych środków i ludzi w rejony potwierdzonych nowych ognisk i przypadków ASF

Jednocześnie sygnatariusze listu do premiera domagają się m.in.: 
  • rozesłanie ulotek o bioasekuracji oraz zagrożeniu ASF do wszystkich producentów trzody chlewnej w kraju,
  • ograniczenie uboju gospodarczego na terenie stref ASF i zastąpienie go ubojem usługowym w zarejestrowanych ubojniach,
  • wprowadzenie niezwłocznych wypłat odszkodowań dla producentów świń, których stado zostało zlikwidowane z powodu zarażenia ASF,
  • zwieszenie prac nad ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństw Żywności do czasu opanowania sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa ASF w kraju,
  • redukcji populacji dzików poniżej 0,1 szt./km2 w całym kraju oraz utylizacja odstrzelonych dzików po pobraniu próbek do badań bez przechowywania tusz w chłodniach,
  • skrócenia okresu oczekiwania na wyniki badań w kierunku ASF poprzez uruchomienie dodatkowych laboratoriów krajowych,
  • stworzenie wspólnie z organizacjami branżowymi podstaw prawnych pod funkcjonowanie kompartmentów.

Pod listem podpisali się: Jacek Łukaszewicz– prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Aleksander Dargiewicz – dyrektor zarządzający Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, Wiesław Różański – prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Janusz Rodziewicz – prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.   wk

Fot. Kurek
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 19:10