StoryEditor

Dofinansowanie inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu ASF – ostatnie dwa dni na wnioski!

Jeszcze tylko przez dwa dni hodowcy mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przedłużony nabór ma się zakończyć 20 października 2023 r.! Na co można otrzymać pieniądze? 
19.10.2023., 10:10h

Rolnicy jeszcze przez dwa dni mogą składać wnioski w ramach programu „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)” w ARiMR. Nabór rozpoczął się 7 września i potrwa do 20 października (pierwotnie miał się zakończyć 6 października br.).

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O wsparcie może się ubiegać rolnik, który:

•             jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

•             prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub prowadzi hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;

•             w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;

•             posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Maksymalna stawka pomocy i stawki jednostkowej pomocy

W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

•             za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;

•             posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;

•             posadowienie jednej furtki – 970 zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki będzie można przeznaczyć m. in. na:

•             wykonanie ogrodzenia;

•             utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;

•             wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;

•             zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;

•             budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;

•             posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;

•             zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

•             które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

•             które będą realizowane bez podziału na etapy;

•             których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;

•             o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych co najmniej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;

•             które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

•             jeżeli średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją, wynosi:

•             nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 – przyznaje się 6 punktów,

•             powyżej 800 i nie więcej niż 1200 – przyznaje się 4 punkty,

•             powyżej 1200 – przyznaje się 2 punkty;

•             jeżeli operacja dotyczy budowy lub przebudowy lub remontu niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 1 punkt;

•             jeżeli operacja dotyczy przebudowy lub rozbudowy, lub remontu chlewni, lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – przyznaje się 3 punkty;

•             jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi hodowlę świń ras czystych lub rodzimych – przyznaje się 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty

Jak składać wnioski o przyznanie pomocy?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Instrukcja wypełnienia wniosku o inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF

Więcej informacji o naborze

oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Janusz-Twardowska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 14:03