StoryEditor

Jakie zasady bioasekuracji obowiązują rolników w strefach ASF?

Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) pojawił się miesiąc temu w Lubuskiem, a potem także w woj. dolnośląskim i Wielkopolsce. W związku z tym Komisja Europejska wprowadziła nowe obszary objęte ograniczeniami, co dla hodowców trzody chlewnej w tych strefach ASF oznacza konieczność stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Przypominamy zatem podstawowe jej zasady.
13.12.2019., 11:12h
Obowiązek stosowania zasad bioasekuracji ciąży na rolnikach, którzy utrzymują trzodę chlewną w strefie czerwonej, niebieskiej lub żółtej ASF. Ale tak naprawdę hodowcy posiadający duże obiekty inwentarskie już je stosują, nawet jeżeli strefy ASF są daleko od ich gospodarstw. Powód jest prosty – wirus na ich podwórka może trafić różnymi sposobami i zdecydowanie lepiej jest się przed tym zabezpieczyć.

W jaki sposób teren gospodarstwa i budynki inwentarskie powinny być zabezpieczone przed wirusem ASF w ramach bioasekuracji? Poniżej przypominamy podstawowe zasady, które zawarto w Programie bioasekuracji, obowiązującym w obecnej wersji od 15 lipca 2017 roku.

  1. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
  2. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
  3. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
  4. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
  5. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
  6. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
    7.    Zapewnienie aby:
    ◦    osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
    ◦    do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
    ◦    osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
    8.     Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
    ◦    dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2-4,
    ◦    rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
    ◦    program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
    ◦    zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c.
    9.     Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób.
    10.    Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:28